Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU CU CARACTER NORMATIV 2011

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

Nr. crt.

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1.

8/27.01.2011

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă

2.

21/24.02.2011

HOTĂRÂRE
privind aplicarea la nivelul municipiului Buzău a Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

3.

42/31.03.2011

HOTĂRÂRE
pentru completarea listei cabinetelor medicale care urmează să fie vândute prin licitaţie publică cu strigare potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008

4.

35/31.03.2011

HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 17, lit. I din Hotărârea nr. 190/2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011 în municipiul Buzău

5.

38/31.03.2011

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea unor tarife care se vor practica de Societatea Comercială „Prestcom Serv” S.A. Buzău pentru prestarea unor servicii cu mijloacele de transport şi utilajele de construcţii

6.

141/29.09.2011

HOTĂRÂRE
privind majorarea tarifelor pentru unele servicii  de salubrizare din municipiul Buzău

7.

163/27.10.2011

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea preţului local al energiei termice furnizată în sistem centralizat populaţiei din municipiul Buzău, energie termică facturată în perioada 01 noiembrie 2011 – 31 martie 2012

8.

170/24.11.2011

HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012 în municipiul Buzău

8.

189/28.12.2011

HOTĂRÂRE
pentru actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi/sau în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

pagina editata la data de ian. 24, 2020 @ 13:32

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading