Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2020

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

pagina editata la data de ian. 5, 2021 @ 11:04

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/30.01.2020 Hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău.
2/30.01.2020 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Implementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”.
Planșa 1
Planșa 2
Planșa 3
Planșa 4
Planșa 5
Planșa 6
Planșa 7
Planșa 8
Planșa 9
Proiect luminotehnic
Proiect luminotehnic clasa de curs
Studiu de fezabilitate
3/30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local.
Anexa nr. 3
4/30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020.
Anexă
5/30.01.2020 Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020.
Anexă
6/30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare.
7/30.01.2020 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
8/30.01.2020 Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021.
Anexă
9/30.01.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului dealimentare cuapă şi canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată.
10/30.01.2020 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.
11/30.01.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00.
12/30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău.
Anexă – Caiet de sarcini
Caiet de sarcini
Anexa nr. 3
Anexa nr. 7
13/30.01.2020 Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere.
14/30.01.2020 Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinţii Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului şi strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2), din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.
15/30.01.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Mărăcineanu Neculae şi Mărăcineanu Ecaterina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent halei de producţie, situată în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 5 și abrogarea Hotărârii nr. 74 din 28 martie 2017 a Consiliul Local al Municipiului Buzău.
16/30.01.2020 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232.
17/30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 60923 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 19.
18/30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinţii Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului şi strada Lt. Constantin Godeanu.
19/30.01.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosinţă drum, situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei şi numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.).
20/30.01.2020 Hotărâre pentru aprobarea plan urbanistic zonal în vederea construirii hale depozitare spații administrative și de birouri, cabină poartă și împrejmuire.
21/30.01.2020 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Tisău, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”.
22/30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 – Statul de funcţii, precum şi anexei 4 – Normele Financiare proprii.
Referat
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4

Postate în data de 18.02.2020

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
23/11.02.2020 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău
de către Municipiul Buzău
24/11.02.2020

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 2A
Anexa nr. 2B
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/1
Anexa nr. 3/3
Anexa nr. 3/4
Anexa nr. 3/4A
Anexa nr. 3/6
Anexa nr. 3/7
Anexa nr. 3/8
Anexa nr. 3/9
Anexa nr. 3/10
Anexa nr. 3/11
Anexa nr. 3/13
Anexa nr. 3A
Anexa nr. 3 B1
Anexa nr. 3 B2
Anexa nr. 3 B3
Anexa nr. 3 B4
Anexa nr. 3 C
Anexa nr. 4 A1
Anexa nr. 4 A2
Anexa nr. 4B
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 6/1
Anexa nr. 6/2
Anexa nr. 6/3
Anexa nr. 7
25/11.02.2020 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman˝ Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020″.
Anexă
26/11.02.2020 Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău”.
27/11.02.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00.
28/27.02.2020 Hotărâre privind aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 2a
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 5A
Anexa nr. 6
Anexa nr. 6A
Anexa nr. 7
Anexa nr. 7A
Anexa nr. 8
Anexa nr. 8A
Anexa nr. 9
Anexa nr. 9A
Anexa nr. 10
Anexa nr. 10A
Anexa nr. 11
Anexa nr. 11A
Anexa nr. 12
Anexa nr. 12A
Anexa nr. 13
Anexa nr. 13A
Anexa nr. 14
Anexa nr. 14A
Anexa nr. 15
Anexa nr. 15A
Anexa nr. 16
Anexa nr. 16A
Anexa nr. 17
Anexa nr. 17A
Anexa nr. 18
Anexa nr. 18A
Anexa nr. 19
Anexa nr. 19A
Anexa nr. 20
Anexa nr. 21
Anexa nr. 21A
Anexa nr. 22
Anexa nr. 22A
Anexa nr. 23
Anexa nr. 23A
Anexa nr. 24
Anexa nr. 25
Anexa nr. 25A
Anexa nr. 26
Anexa nr. 26A
Anexa nr. 27
Anexa nr. 27A
Anexa nr. 28
Anexa nr. 28A
Anexa nr. 29
Anexa nr. 29A
Anexa nr. 30
Anexa nr. 30A
Anexa nr. 31
Anexa nr. 31A
Anexa nr. 32
Anexa nr. 32A
Anexa nr. 33
Anexa nr. 33A
Anexa nr. 34
Anexa nr. 34A
Anexa nr. 35
Anexa nr. 35A
Anexa nr. 36
Anexa nr. 36A
Anexa nr. 37
Anexa nr. 37A
Anexa nr. 38
Anexa nr. 38A
Anexa nr. 39
Anexa nr. 39A
Anexa nr. 2 a/1
Anexa nr. 3 a/1
Anexa nr. 5/1
Anexa nr. 11/1
Anexa nr. 15/1
Anexa nr. 15a/1
Anexa nr. 18/1
Anexa nr. 23/1
Anexa nr. 26/1
Anexa nr. 28/1
Anexa nr. 31/1
Anexa nr. 33/1
Anexa nr. 34/1
Anexa nr. 36/1
Anexa nr. 37/1
Anexa nr. 3a
Anexa nr. 3b
Anexa nr. 3c
Anexa nr. 3d
Anexa nr. 3e
Anexa nr. 3f
Anexa nr. 3g
Anexa nr. 3h
Anexa nr. 3i
Anexa nr. 3j
Anexa nr. 3k
29/27.02.2020 Hotărâre privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 1A
Anexa nr. 2
30/27.02.2020 Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.
31/27.02.2020 Hotărâre pentru aprobarea achiziţionării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău.
32/27.02.2020 Hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
33/27.02.2020 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău.
34/27.02.2020 Hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr. 488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
35/27.02.2020 Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociaţia de Părinţi a Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu” Buzău, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului ştiinţific “Math&Languages” la Congresul Internaţional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franţa, în perioada 8-14 mai 2020.
36/27.02.2020 Hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfăşura la Buzău în perioada 22-28.08.2020.
37/27.02.2020 Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociaţia „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie şi matematică, la Cursul de formare „Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția.
38/27.02.2020 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în municipiul Buzău, zona pieţei din cartierul Crâng (fost Micro 14).
39/27.02.2020 Hotărâre privind aprobarea atestării apartenenţei la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453.
40/27.02.2020 Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.
41/27.02.2020 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12.
42/27.02.2020 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”.
43/27.02.2020 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe de serviciu și împrejmuire” în municipiul Buzău, pe Bulevardul Gării, nr. 8, judeţul Buzău.
44/27.02.2020 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire pensiune turistica”, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 63, municipiul Buzău, judeţul Buzău.
45/27.02.2020 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2020.
46/27.02.2020 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536.
47/27.02.2020 Hotărâre privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău,
județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha.

Postate în data de 28.02.2020

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
48/30.03.2020 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului  municipiului Buzău  pe anul 2019.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 1/1
Anexa nr. 1/2
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6/1
Anexa nr. 6/2
Anexa nr. 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9 1.1
Anexa nr. 9 1.2
Anexa nr. 9 2.1
Anexa nr. 9 2.2
Anexa nr. 10
Anexa nr. 11
Anexa nr. 12
Anexa nr. 13

49/30.03.2020 Hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Anexa nr. 1a

50/30.03.2020 Hotărâre privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale și majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzău, de către PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL-Filiala Buzău

Anexă

51/30.03.2020 Hotărâre privind completarea și actualizarea portofoliilor de proiecte prioritare aferente „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015-2020” al municipiului Buzău și „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016-2023”.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2

52/30.03.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZAȚIE, SPAȚII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE – IEȘIRE VERNEȘTI) DIN MUNICIPIUL BUZĂU”.
53/30.03.2020 Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel.
54/30.03.2020 Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Consiliul de administrație al S.C. Trans Bus S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel.
55/30.03.2020 Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Comitetul director al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău” a domnului Cristian Ștefan Ceaușel.
56/30.03.2020 Hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administraţie al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de aşteptări şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru ocuparea acestor posturi.
57/30.03.2020 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia „Orașe Energie în România”, pentru anul 2020.
58/30.03.2020 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2020.
59/30.03.2020 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău.

Anexe

60/30.03.2020 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Pieţe, Târguri și Oboare ” S.A. Buzău.

Notă de Fundamentare
Raport
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5

61/30.03.2020 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziţionării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău.
62/30.03.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale „Urbis- Serv” SRL Buzău.
63/30.03.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău.
64/30.03.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD” S.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00.
65/30.03.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00.
66/30.03.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00.
67/30.03.2020 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Buzău pe anul 2020.

Anexă

68/30.03.2020 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020, cu modificările ulterioare.

Anexă nr. 1
Anexă nr. 2

69/30.03.2020 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică.
70/30.03.2020 Hotărâre pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău.
71/30.03.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău.

Anexa nr. 1 – Regulament
Anexă la Regulament – Indicatori
Anexa nr. 2 – Caiet sarcini deszăpezire
Anexa A și B la Anexa nr. 2
Anexa nr. 3 – Caiet de sarcini menajer
Anexa A la Anexa nr. 3
Anexa B la Anexa nr. 3
Anexa C (C1-C13) la Anexa nr. 3
Anexa D la Anexa nr. 3
Anexa E la Anexa nr. 3
Anexa nr. 4 – Caiet de sarcini pentru prestarea activităţii de măturat, spălat, stropit si întreţinerea căilor publice
Anexa A și B la Anexa nr. 4
Anexa nr. 5 – Caiet de sarcini pentru prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Buzău
Anexa nr. 1, 2, 3 la Anexa nr. 5
Anexa nr. 4 la Anexa nr. 5

72/30.03.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din „Bulevardul Industriei”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard, în „Strada Drăgăicii” din municipiul Buzău.

Anexă

73/30.03.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea „Veterinarului” unui drum situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683.

Anexă

74/30.03.2020 Hotărâre privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcţionării capacităţilor energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău
75/30.03.2020 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință individuală parter” în municipiul Buzău, pe strada Chiristigii, nr. 1, Lot 2, număr cadastral 68212
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
76/02.04.2020 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Constantin Florescu și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta.
77/02.04.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Referat
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/3

78/02.04.2020 Hotărâre privind validarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirusul Covid -19, stabilite prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Buzău.
79/13.04.2020 Hotărâre privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020.
80/13.04.2020 Hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societățile RER Sud S.A și Compania de Apă S.A. Buzău pentru prestarea activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua pe perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău.

Notă de corectare
Notă și rectificare materială

81/29.04.2020 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Oana Ramona Cătălina Gheorghiu.
82/29.04.2020 Hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău.
83/29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău”.
84/29.04.2020 Hotărâre privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020.

Anexa nr. 1A
Anexa nr. 1B
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3C
Anexa nr. 3-1
Anexa nr. 5

85/29.04.2020 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 – Statul de funcţii, precum şi anexei 4 – Normele Financiare proprii.
86/29.04.2020 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările ulterioare.

Anexă

87/29.04.2020 Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora.
88/29.04.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv  al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău.
89/29.04.2020 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții ale Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2

90/29.04.2020 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău.

Anexe – Partea întâi
Anexe – Partea a doua

91/29.04.2020 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale  Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere.
92/29.04.2020

(caracter normativ)

Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău.
93/29.04.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind atribuirea denumirii de „Aleea Galleriei”, drumului delimitat de Strada Poet Grigore Vieru și Galleria Mall Buzău din municipiul Buzău.

Anexă

94/29.04.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate în interiorul Parcului “Crâng” din municipiul Buzău.

Anexă

95/29.04.2020 Hotărâre pentru aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație al S.C Urbis – Serv SRL Buzău.

Anexă

96/29.04.2020 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
97/18.05.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Anexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/6
Anexa nr. 3/8
Anexa nr. 3/9
Anexa nr. 3/10
Anexa nr. 3/11
Anexa nr. 3B/1
Anexa nr. 3B/5
Anexa nr. 3B/6

98/18.05.2020 Hotărâre pentru modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2

99/18.05.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ″Reabilitarea termică a trei blocuri de locuințe din municipiul Buzău (12F, 12D și 14I – Unirii)″ în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-clădiri rezidenţiale”.

Anexă

100/18.05.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ″Reabilitarea Termică a trei blocuri de locuințe din Municipiul Buzău (Bloc 2 Integral, Bloc P13 Unirii, Bloc 105 Spiru Haret)″ în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-clădiri rezidenţiale”.

Anexă

101/18.05.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ″REABILITAREA TERMICĂ A DOUA BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU (Bloc E3 și Bloc C1 Cartier Episcopiei)″ în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-clădiri rezidenţiale”.

Anexă

102/18.05.2020 Hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1” DIN MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU.
103/18.05.2020 Hotărâre privind completarea art. (1) lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 09 septembrie 2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
104/18.05.2020 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
105/18.05.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14:00, respectiv 29.05.2020, ora 14:00, precum și completarea HCL nr. 65/30.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00.
106/18.05.2020 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate  Amenajare sens giratoriu și amplasare locomotivă construită în anul 1936  în vederea expunerii muzeistice – Intersecția dintre b-dul Gării, b-dul 1 Decembrie 1918 și str. Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău”.

Anexă

107/18.05.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.
108/18.05.2020 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2020.
109/18.05.2020 Hotărâre pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în insolvenţă/reorganizare judiciară.
110/18.05.2020 Hotărâre privind numirea provizorie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.
111/18.05.2020 Hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie provizoriu al S.C. URBIS-SERBV S.R.L. .
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
112/26.06.2020 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău, a domnului Daniel Lambru și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta.
113/26.06.2020 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Dumitru Gheorghe.
114/26.06.2020 Hotărâre prin care se ia act de constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Ion, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.
115/26.06.2020 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Ioniță Constantin.
116/26.06.2020 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I – 2020.

Anexa nr. 1A
Anexa nr. 2A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5

117/26.06.2020 Hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 1A
Anexa nr. 1B
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/8
Anexa nr. 3/10
Anexa nr. 3/12

118/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 12D)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.

Anexă

119/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 12F)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.

Anexă

120/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare termică a blocurilor de locuințe (Bloc 14I)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.

Anexă

121/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 105)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale.

Anexă

122/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″REABILITARE TERMICĂ BLOCURILOR DE LOCUINȚE (Bloc C1)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.

Anexă

123/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE (Bloc E3)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.

Anexă

124/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc 2 Integral)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.

Anexă

125/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ″Reabilitare Termică a blocurilor de locuințe (Bloc P13)″ în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-clădiri rezidențiale”.

Anexă

126/26.06.2020 Hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău – Buzău Velocity, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4,  Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ.
127/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193.
128/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDECOD SMIS 129646.
129/26.06.2020 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău.
130/26.06.2020 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău.

Raport – Notă de fundamentare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al  S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
Listă de investiții pe anul 2020
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4

131/26.06.2020 Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din municipiul Buzău”.
132/26.06.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a UAT Municipiul Buză.

Anexă

133/26.06.2020 Hotărâre pentru completarea HCL nr. 70/30.03.2020 privind aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiului Buzău și pentru modificarea HCL nr. 165/14.06.2019 pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău.
134/26.06.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD S.A.” Buzău, din data de 26.06.2020, ora 12:00, respectiv 29.06.2020, ora 12:00.
135/26.06.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 29.06.2020, ora 12:00, respectiv 30.06.2020, ora 12:00.
136/26.06.2020 Hotărâre privind luarea unei decizii legate de componența Comitetului Director al „Sport Club Municipal Gloria Buzău”.
137/26.06.2020 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng,  str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
138/26.06.2020 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe din fondurile statului, situată în cartier Crâng, str. Aleea Centrală, nr. 11, bloc 14A, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
139/26.06.2020 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuințe din fondul vechi – casă naționalizată, situată în str. Libertății, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
140/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Anexă
Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

141/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în perioada iulie – decembrie 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU.

Anexă

142/26.06.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada „Nicu Constantinescu”, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont, în Strada „Slt. Ciprian- Ștefan Polschi” din municipiul Buzău.
143/26.06.2020 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unei părți din imobilul 326.
144/26.06.2020 Hotărâre pentru aprobarea modificării unor contracte de concesiune încheiate între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău.
145/26.06.2020 Hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Buzău și Parohia „Sfinții Îngeri”.
146/26.06.2020 Hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2018 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău.
147/26.06.2020 Hotărâre pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 245/23.08.2019, nr. 267/09.09.2019, nr. 307/21.10.2019, nr. 308/21.10.2019, 309/21.10.2019, nr. 335/15.11.2019, nr. 336/15.11.2019, nr. 374/12.12.2019, nr. 375/12.12.2019, nr. 19/30.01.2020, nr. 38/27.02.2020, nr. 39/27.02.2020 şi nr. 46/27.02.2020.
148/26.06.2020 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire spațiu birouri, locuință de serviciu și împrejmuire”, str. Alexandru Vlahuță, nr. 18, municipiul Buzău, județul Buzău.
149/26.06.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 202/30.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău.
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
150/20.07.2020 Hotărâre privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 1A
Anexa nr. 2A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/1
Anexa nr. 3/4
Anexa nr. 3/4A
Anexa nr. 3/6
Anexa nr. 3/7
Anexa nr. 3/8
Anexa nr. 3/10
Anexa nr. 3/11
Anexa nr. 3A
Anexa nr. 3B/3
Anexa nr. 3B/4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6/1
Anexa nr. 6/1A
Anexa nr. 6/3

151/20.07.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local.

Anexa nr. 1

152/20.07.2020 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II –  2020.

Anexa nr. 1A şi 1B
Anexa nr. 2A şi 2B
Anexa nr. 3 şi 4
Anexa nr. 5

153/20.07.2020 Hotărâre privind participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău”.
154/20.07.2020 Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans  Bus „ S.A. Buzău.
155/20.07.2020 Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău.
156/20.07.2020 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău.

Anexe

157/20.07.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5

158/20.07.2020 Hotărâre pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău în cadrul procedurii de insolvenţă.
159/20.07.2020 Hotărâre privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbășoiu și aprobarea demarării organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural  „Alexandru Marghiloman” Buzău.
160/20.07.2020 Hotărâre pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice şi instituţiilor publice de subordonare locală.
161/20.07.2020 Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzău.
162/20.07.2020 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuinţe din fondul vechi – casă naționalizată, situată în str. Filantropiei, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
163/20.07.2020 Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Broșteni, str. Cicoarei, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
164/20.07.2020 Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „R.E.R. SUD” S.A. (fostă Societatea Comercială „R.E.R. Ecologic Service” S.A.).
165/20.07.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020.
166/20.07.2020

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea Strategiei pentru tranziția la economia circulară în municipiul Buzău 2020-2030.

Anexă – Partea întâi
Anexă – Partea a doua
Anexă – Partea a treia

167/20.07.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău.

Anexă

168/20.07.2020

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019.
169/20.07.2020 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău.
170/20.07.2020 Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 1.
171/20.07.2020 Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 2.
172/20.07.2020 Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 3.
173/20.07.2020 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39.
174/20.07.2020 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire CIMITIR MUNICIPAL ȘI ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177, str. General Grigore Baștan, Cazarma 3177, Lot 2, nr. cad. 61697, municipiul Buzău.

APM Buzău către Municipiul Buzău – Solicitare informaţii PUZ CIMITIR
APM- Cimitir Municipal
Aviz de oportunitate nr. 1
Aviz de oportunitate nr. 2
Aviz de oportunitate nr. 3
Aviz de gospodărire a apelor
Aviz Compania de Apă
Aviz Consiliul Judeţean
Aviz DSP
Aviz S.D.E.E.
Certificat de urbanism nr. 1
Certificat de urbanism nr. 2
Tarif RUR
PUZ – Încadrare în zonă + Încadrare în P.U.G.
PUZ – Situaţia Existentă
PUZ – Reglementări Urbanistice
PUZ – Plan Echipare Tehnico-Edilitară
PUZ – Obiective de Utilitate Publică
PUZ – Propunere de mobilare
PUZ – Încadrare în zonă + Disfuncţionalităţi
PUZ – Propuneri Circulaţie + Profile Străzi
Memoriu Tehnic Explicativ pentru eliberarea Avizului de Oportunitate
Memoriu de Prezentare + Regulament aferent PUZ + PUZ
Documentaţie Alma Water
Studiu de Circulaţie Auto şi Pietonală
Studiu Geotehnic nr. 1
Studiu Geotehnic nr. 2
Studiu Geotehnic nr. 3
Studiu Geotehnic nr. 4
Studiu Geotehnic nr. 5

175/20.07.2020 Hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale  municipiului Buzău în litigiul privind dosarul de executare nr. 86/2020.
176/20.07.2020 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

Bilanţ nr. 1
Bilanţ nr. 2
Bilanţ nr. 3
Raportul Auditorului Independent
Note Contabile
Raport Administrator

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
177/07.08.2020 Hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 1A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/1
Anexa nr. 3/3
Anexa nr. 3/4
Anexa nr. 3/4A
Anexa nr. 3/8
Anexa nr. 3/10
Anexa nr. 3/11
Anexa nr. 3A
Anexa nr. 3B/4

178/07.08.2020 Hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului/ activităților aferente Contractului de concesiune nr. 3450 din 02.03.2006, cu modificările ulterioare, a serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, începând cu data de 07.08.2020.
179/07.08.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău, precum şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2

180/07.08.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind „Stabilirea modalităţii optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Buzău”.

Anexă

181/07.08.2020 Hotărâre privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului Local a persoanelor care să semneze “Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către municipiul Buzău, județul Buzău, Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău în calitate de debitor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Anexă

182/07.08.2020 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ulmeni și Costești, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ulmeni și Costești, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”.
183/07.08.2020 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău.
184/07.08.2020 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a Palatului Copiilor și Clubului Sportiv Școlar situate în municipiul Buzău.
185/07.08.2020 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, situate  în zona Parc Tineretului, Tarlaua 32, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
186/07.08.2020 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat  în şoseaua Constanței, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
187/07.08.2020 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, situat  în şoseaua Brăilei, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
188/07.08.2020 Hotărâre privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes public local – 4.
189/07.08.2020 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren categoria arabil situat în municipiul Buzău, tarlaua  35, a soților Macovei Ion și Macovei Ruxanda, precum și soților Popescu Nicolae și Popescu Nina.
190/07.08.2020 Hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, acordat unităţilor de invaţămậnt preuniversitar de stat, precum şi pentru aprobarea metodologiei de acordare a granturilor pentru aceste unităţi.
191/07.08.2020 Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ”Realizare sursă termică independentă pentru blocuri ANL din municipiul Buzău”.

Anexa nr. 1 – Partea întâi
Anexa nr. 1 – Partea a doua
Anexa nr. 1 – Partea a treia

192/07.08.2020 Hotărâre pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 4.555/2003 încheiat între Municipiul Buzău şi S.C. “DAVID PRODCOM” S.R.L.
193/07.08.2020 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – octombrie 2020.
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
194/02.09.2020 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului nr. 522 din 19.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Șerban Nicolae și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.
195/02.09.2020 Hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului nr. 521 din 19.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local Vlad George Aurelian și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.
196/02.09.2020 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Costache Florin.
197/02.09.2020 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Rusu Viorica Veronica.
198/02.09.2020 Hotărâre privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 1A
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/1
Anexa nr. 3/4
Anexa nr. 3/4a
Anexa nr. 3/6
Anexa nr. 3/7
Anexa nr. 3/8
Anexa nr. 3/9
Anexa nr. 3/10
Anexa nr. 3/11
Anexa nr. 3A
Anexa nr. 3B/4
Anexa nr. 3B/6
Anexa nr. 3C
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6/3
Anexa nr. 7
Anexa nr. 7.1
Anexa nr. 7.2
Anexa nr. 7.3

199/02.09.2020 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Săli de sport”.
200/02.09.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău”.
201/02.09.2020 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor din Municipiul Buzău”.
202/02.09.2020 Hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu.
203/02.09.2020 Hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administraţie al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. și numirea unui consiliu de administrație provizoriu.
204/02.09.2020 Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 4 respectiv a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat.

Organigrama și numărul de personal din cadrul RAM TERMO VERDE S.R.L.
Ștat de funcții al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

205/02.09.2020  Hotărâre de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău cu privire la bunurile de retur, de natura domeniului public, cu excepţia dreptului de  administrare asupra bunurilor realizate de Regia Autonomă Municipală”RAM” Buzău prin derularea creditului B.E.R.D, aprobat prin O.G nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea „Proiectului privind conservarea energiei termice”, semnat la Londra la 13 aprilie 1997.

Anexă nr. 1
Anexă nr. 2

206/02.09.2020 Hotărâre privind aprobareaModalităţii de atribuire a serviciului public, de alimentare cu energie termică precum şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public, de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexă – Contract delegare

207/02.09.2020  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe de necesitate – tip container, situată în strada Depozitului, nr. 9, aflată în domeniul public al municipiului Buzău.
208/02.09.2020  Hotărâre privind aprobarea contractului de donație a unor bunuri sub condiție suspensivă perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău.
209/16.09.2020  Hotărâre privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 1A

Anexa nr. 3B/1

Anexa nr. 3B/4

210/16.09.2020 Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău” COD SMIS 129372 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
211/16.09.2020 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de lider și unitatea administrativ teritorială Municipiul Buzău, în calitate de partener, pentru realizarea proiectului “SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PENTRU DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ ȘI REGENERARE URBANĂ”.

Anexă

212/16.09.2020 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Termoficare a Municipiului Buzău în vederea implementării proiectelor privind creșterea producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate din Municipiul Buzău.

Anexă

213/16.09.2020  Hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2, STR. GEORGE COȘBUC, NR. 5, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”.
214/16.09.2020 Hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT „IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU”.
215/16.09.2020 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 32/27.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020.

Fișă de fundamentare prețuri – 07.09.2020

216/16.09.2020 Hotărâre privind constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău și numirea unui consiliu de administrație provizoriu.
217/16.09.2020 Hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru procedura de selecție la S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău.

Anexă

218/16.09.2020  Hotărâre privind desemnarea auditorului financiar statutar al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău.
219/16.09.2020  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice Construire Muzeul Eroilor în incinta Cimitirului Eroilor, municipiul Buzău”.

Planșe Plan Parter cota +0.00
Planșe Plan Etaj cota +3-15
Planșe Plan Învelitoare
Planșe Fațada Principală
Planșe Fațada Posterioară
Planșe Fațada Laterală Dreapta
Planșe Fațada Laterală Stânga
Planșe Secțiunea 4
Planșe Plan de încadrare în zonă
Planșe Plan de încadrare
Planșe Plan de situație
Planșe Plan de Trasare
Planșe P-O-E
Studiul de Fezabilitate
Borderou
Fișă de responsabilități
Foaie capăt
Planșe Plan de situație instalații electrice – 420x594mm
Planșe Plan de situație instalații electrice – 210x297mm
Planșe Plan de situație instalații sanitare – 420x594mm
Planșe Plan de situație instalații sanitare – 297x420mm
Planșe Plan de situație instalații termice – 297x490mm
Memoriu instalații electrice
Memoriu instalații sanitare
Memoriu instalații termice
Program controlul calității electrice
Program controlul calității încălzire și climatizare
Program controlul calității sanitare
Memoriu rezistență
Planșe Plan fundații
Planșe Detalii fundații 1, 2
Planșe Detalii fundații F1 axele B2, B3
Planșe Detalii fundații F1 axele D2, D3
Elevație GF- 30×30 axele 2, 3, D
Planșe Plan cofraj placă peste parter
Planșe Plan cofraj și armare stâlpi

220/16.09.2020 Hotărâre pentru aprobarea  studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice ”Extindere rețele apă și canalizare în Parcul Tineretului, municipiul Buzău”.

Plan de situație
Deviz General + partea economică Parc
Piese scrise PDF Parc
Plan General Parc
Rețele Parcul Tineretului Grup Sanitar 2
Rețele Parcul Tineretului Grup Sanitar 3
Schemă colector Parcul Tineretului
Secțiuni caracteristice Stație de Pompare Grup Sanitar Ștrand

221/16.09.2020  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 291/21 octombrie 2019 privind trecerea locuințelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona  Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău  în proprietatea publică a statului și reglementarea juridică a terenurilor aferente.
222/16.09.2020  Hotărâre privind prelungirea măsurilor stabilite la art.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 79/13 aprilie 2020 privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020.
223/16.09.2020

(caracter normativ)

 Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018.
224/16.09.2020  Hotărâre privind aprobarea predării unor rețele de utilități de apă și canal, către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău.

225/16.09.2020

(caracter normativ)

 Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Lunei, nr. 37B.
226/16.09.2020  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Nicolae Vaschide nr. 9, nr. 21, nr. 23, nr. 6, nr. 8, nr. 10, respectiv pe strada Vasile Cârlova nr. 40, nr. 48, nr. 34, nr. 32, nr. 1 și nr. 56, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de  evaluare a  acestor  terenuri.

Anexa nr. 1A
Anexa nr. 1B
Anexa nr. 1C
Anexa nr. 1D
Anexa nr. 1E
Anexa nr. 1F
Anexa nr. 1G
Anexa nr. 1H
Anexa nr. 1I
Anexa nr. 1J
Anexa nr. 1K
Anexa nr. 1L

227/16.09.2020  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 60, nr. 58, nr. 56, nr. 52, nr. 44, nr. 34, nr. 32, nr. 30, nr. 28, nr. 18, nr. 16, nr. 14, nr. 12, nr. 17, nr. 21, nr. 23, nr. 25, nr. 27, nr. 29, respectiv pe strada Vasile Cârlova nr. 30, nr. 7  și nr. 6, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de  evaluare a  acestor  terenuri.

Anexa nr. 1A
Anexa nr. 1B
Anexa nr. 1C
Anexa nr. 1D
Anexa nr. 1E
Anexa nr. 1F
Anexa nr. 1G
Anexa nr. 1H
Anexa nr. 1I
Anexa nr. 1J
Anexa nr. 1K
Anexa nr. 1L
Anexa nr. 1M
Anexa nr. 1N
Anexa nr. 1O
Anexa nr. 1P
Anexa nr. 1R
Anexa nr. 1S
Anexa nr. 1T
Anexa nr. 1U
Anexa nr. 1V
Anexa nr. 1X

228/16.09.2020 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ID IN IS IN VEDEREA CONSTRUIRII BIROURI, SPAȚII DE SERVICII SI SPAȚII COMERCIALE”.
229/16.09.2020  Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Național “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2020-2021, a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău.
230/16.09.2020  Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 205/02.09.2020 de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău cu privire la bunurile de retur, de natura domeniului public, cu excepția dreptului de  administrare asupra bunurilor realizate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău prin derularea creditului B.E.R.D, aprobat prin O.G nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea „Proiectului privind conservarea energiei termice”, semnat la Londra la 13 aprilie 1997.

Anexă – Balanță Imobilizări RAM-BERD

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
231/20.10.2020 Hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 1A
Anexa nr. 2A
Anexa nr. 3
Anexa nr. 3/1
Anexa nr. 3/4
Anexa nr. 3/4A
Anexa nr. 3/6
Anexa nr. 3/7
Anexa nr. 3/8
Anexa nr. 3/9
Anexa nr. 3/10
Anexa nr. 3/11
Anexa nr. 3/A
Anexa nr. 3/B-1
Anexa nr. 3/B-2
Anexa nr. 3/B-4
Anexa nr. 3/B-5
Anexa nr. 3/B-6
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6/3

232/20.10.2020 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III – 2020.

Anexa nr. 1A şi 1B
Anexa nr. 2A şi 2B
Anexa nr. 3A, 3B, 4A şi 4B
Anexa nr. 5

233/20.10.2020 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00.
234/20.10.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, privind activitățile “colectarea separată și transportul separat al deșeurilor și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice; dezinsecție, dezinfecție și deratizare”.

Anexa nr. 1
Anexă nr. 2
Anexă nr. 2.1  și 2.2
Anexă nr. 2.3
Anexă nr. 3
Anexă nr. 3.1
Anexă nr. 3.2
Anexă nr. 3.3 și 3.4
Anexă nr. 3.5
Anexă nr. 3.6
Anexă nr. 4
Anexă nr. 4.1
Anexă nr. 4.2, 4.3 și 4.4
Anexă nr. 5
Anexă nr. 6

235/20.10.2020 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5^1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 204/02.09.2020, privind modificarea și completarea Anexei nr. 4, respectiv Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020, privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat.
236/20.10.2020 Hotărâre privind aprobarea ratificării actului de dezmembrare a imobilului – teren cu număr cadastral 57925, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, în două loturi cu numerele cadastrale 71701 și 71702, precum și alipirea lotului cu numărul cadastral 71702 rezultat în urma dezlipirii la imobilul – teren cu numărul cadastral 56570 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34.
237/28.10.2020 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru lunile octombrie – decembrie 2020.
238/28.10.2020 Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor  a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
239/28.10.2020 Hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău.
240/28.10.2020 Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
241/23.11.2020 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache.
242/23.11.2020 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului General – maior aviator, Vasile Toader.
243/23.11.2020 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Doctor în Muzică Daniel – Nicolae Jinga.
244/23.11.2020 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Comandor aviator (rez.), Doctor în ştiinţe militare, Marius – Adrian Nicoară.
245/23.11.2020 Hotărâre privind conferirea, post-mortem, a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” cercetătorului și renumitului ameliorator în domeniul legumelor Dr. Ing. Cristea N. Chiru.
246/23.11.2020 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului consilierului local Mădălina Munteanu și declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.
247/23.11.2020 Hotărâre privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

Anexa nr. 1
Anexa nr. 1A
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3/4
Anexa nr. 3/4A
Anexa nr. 3B/4
Anexa nr. 3C
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6/3

248/23.11.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020.
249/23.11.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local.

Anexă

250/23.11.2020 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Sistem integrat de parcări modulare în municipiul Buzău”.

Anexa nr. 1

251/23.11.2020 Hotărâre privind constituirea Comisiei Locală de Ordine Publică a Municipiului Buzău.
252/23.11.2020 Hotărâre privind acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în municipiul Buzău.
253/23.11.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea 5 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.
254/23.11.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din municipiul Buzău.

Anexă

255/23.11.2020 Hotărâre privind predarea de către S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău a unor bunuri/clădiri către U.A. T. Municipiul Buzău.
256/23.11.2020 Hotărâre privind aprobarea deschiderii și înregistrării Punctelor de Lucru ale societății de termoficare RAM TERMO VERDE S.R.L date în administrarea societății potrivit HCL Buzău nr. 206/02.09.2020 privind aprobarea Modalității de atribuire a serviciului public de alimentare cu energie termică precum și a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Buzău.
257/23.11.2020 Hotărâre pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 226/16.09.2020 și nr. 227/16.09.2020.
258/23.11.2020

(caracter normativ)

Hotărâre privind atribuirea denumirii „Sfinții Martiri Brâncoveni”, parcului situat pe Bulevardul Unirii, între Catedrala „Sfântul Sava” și blocul 14I din municipiul Buzău.

Anexă

259/23.11.2020 Hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău a unor suprafețe de fond forestier aferente Pădurii Crâng în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea unei păduri – parc.

Anexa nr. 1 și 2

260/23.11.2020 Hotărâre pentru rezilierea Contractului de cooperare nr. 9.884/2008 încheiat între Municipiul Buzău şi S.C. “ELCAR GID” S.R.L. .
261/23.11.2020 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 69459 situat în municipiul Buzău, cartier Broșteni.

Anexa nr. 1, 2 și 3

262/23.11.2020 Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71601, situat în municipiul Buzău, tarlaua 20, parcelele 109 si 110, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.

Anexă

263/23.11.2020 Hotărâre pentru aprobarea schimbului a trei loturi de teren aflate la dispoziția Comisiei Municipale Buzău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu un teren proprietate privată a Municipiului Buzău.

Anexa nr. 1, 2 și 3

264/23.11.2020 Hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 5.

Anexa nr. 1, 2 și 3

265/23.11.2020 Hotărâre privind propunerea de declarare a imobilului situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 43, ca bun de uz și de interes public local – 6.

Anexă

266/23.11.2020 Hotărâre privind punerea la dispoziția Companiei de Apă S.A. Buzău a trei loturi de teren, proprietate publică a municipiului, situate în extravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 10, Parcela 43, respectiv Tarlaua 11, Parcela 47, în vederea executării unor foraje pentru lucrarea „Studiu de soluție, proiectare și asistență tehnică pentru alimentare cu apă a localităților Clondiru, Băltăreți și Sărata – UAT Ulmeni, Săhăteni și Vintileanca – UAT Săhăteni și Amaru și Dulbanu – UAT Amaru, județul Buzău”.

Anexa nr. 1, 2 și 3

267/23.11.2020 Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU.
Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
268/22.12.2020 Încetare mandat consilier Laurențiu – Cristinel Țepeluș
269/22.12.2020 Hot. Rectificare 10 Buget 2020

Anexa 1 decembrie 2020

Anexa 1 a decembrie 2020

Anexa 2 Buget credite interne decembrie 2020

Anexa 3  decembrie 2020

Anexa 3)4 Dot Invat.dec

Anexa 3)8 LOC.SI SERV.dec

Anexa 3)9 Prot mediului.dec

Anexa 3)10 Transporturi proiecte-buget local.dec

Anexa 3)11 combustibil si en-dec

Anexa3)13 Transf Compania de apa

Anexa 3A -excedent dec

Anexa 3b-7-proiecte externe COL EC

Anexa 3C-1 imprumut

Anexa 3C-lista imprumut transilv+CEC

Anexa 6)3 lista Gloria Buzau

Anexa 5 V P decembrie 2020

Anexa nr.2a – programul de activitati 2020 rectificare

270/22.12.2020  Hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8%
271/22.12.2020 Hotărâre Taxe și Impozite Locale

Anexe 1-13

Anexa 14

272/22.12.2020 Hotărâre Majorare Impozit cu 100%
273/22.12.2020 Hotărâre Majorare Impozit cu 100% – 2
274/22.12.2020 Hotărâre Majorare Impozit cu 100% – 3
275/22.12.2020 Hotărâre Majorare Impozit cu 200%
276/22.12.2020 Hotărâre Majorare Impozit cu 200% – 2
277/22.12.2020 Hotărâre Majorare Impozit cu 200% – 3
278/22.12.2020 Hotărâre Majorare Impozit cu 300%
279/22.12.2020 Hotărâre Majorare Impozit cu 300% – 2
280/22.12.2020 Hotărâre Majorare Impozit cu 400%
281/22.12.2020 Hotărâre Majorare Impozit cu 500%
282/22.12.2020 Hotărâre  Majorare Impozit cu 500% – 2
283/22.12.2020 Hotărâre Listă Obiective Direcția Poliției Locale
284/22.12.2020 Hotărâre Organigramă URBIS SERV

Anexele Nr. 1 și 2

285/22.12.2020 Hotărâre Completare HCL nr. 202-02.09.2020 URBIS SERV
286/22.12.2020 Hotărâre Selecție Administratori RAM TERMO VERDE

Anexele Nr. 1, 2 și 3

287/22.12.2020 Hotărâre Comisie Tehnico Economica 2020
288/22.12.2020 Hotărâre Modificare și Completare Regulament Lemn
289/22.12.2020 Hotărâre Aprobare Hărți de zgomot

Anexa 1. Harta_strategica_zgomot_Lzsn_rutier_BZ

Anexa 2. Harta_strategica_zgomot_Ln_rutier_BZ

Anexa 3.Harta_strategica_zgomot_Lzsn_DN_Cestrin_BZ

Anexa 4. Harta_strategica_zgomot_Ln_DN_Cestrin_BZ

Anexa 5. Harta_zonelor_linistite_in_parcuri_Lzsn_rutier_BZ

Anexa 6. Harta_zonelor_linistite_in_parcuri_Ln_rutier_BZ

Anexa 7. Harta_zonelor_linistite_in_parcuri_Ln_DN_Cestrin_BZ

Anexa 8. Harta_zonelor_linistite_in_parcuri_Lzsn_DN_Cestrin_BZ

Anexa 9. Harta_conflict_zgomot_Lzsn_rutier_BZ

Anexa 10. Harta_conflict_zgomot_Ln_rutier_BZ

Anexa 11. Harta_conflict_zgomot_Lzsn_DN_Cestrin_BZ

Anexa 12. Harta_conflict_zgomot_Ln_DN_Cestrin_BZ

Anexa 13. Harta_strategica_zgomot_Lzsn_industrie_BZ

Anexa14. Harta_strategica_zgomot_Ln_industrie_BZ

Anexa 15. Harta_zonelor_linistite_in_parcuri_Lzsn_industrie_BZ

Anexa16. Harta_zonelor_linistite_in_parcuri_Ln_industrie_BZ

Anexa17. Harta_conflict_zgomot_Lzsn_industrie_BZ

Anexa18. Harta_conflict_zgomot_Ln_industrie_BZ

290/22.12.2020 Hotărâre Constituire Comisie repartizare locuințe sociale
291/22.12.2020 Hotărâre Listă priorități – 2021

Anexă

292/22.12.2020 Hotărâre Recalculare chirie ANL 2021
293/22.12.2020 Hotărâre Sediu AUR

Anexă

294/22.12.2020 Hotărâre Dare în administrare Școala Sanitară

Anexele Nr. 1 și 2

295/22.12.2020 Hotărâre Declarare UZ privat teren – 1

Anexă

296/22.12.2020 Hotărâre Declarare UZ privat teren – 1

Anexă

297/22.12.2020 Hotărâre Vânzare str. Republicii, Bl. 12A, 12B final

Anexele Nr. 1-9

pagina editata la data de ian. 5, 2021 @ 11:04

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading