Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2023

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

pagina editata la data de ian. 29, 2024 @ 16:39

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/26.01.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/16.09.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Ansamblu rezidențial – Zonificare funcțională și reglementare specifică a suprafeței de 28.5 ha din Tarlaua 33, adiacentă Parcului Tineretului, în vederea punerii în valoare a zonei de N-E a municipiului Buzău, județul Buzău”;
*Modifică Hotărârea nr. 158/2021

PARTE DESENATĂ – ETAPA 1

PARTE SCRISĂ – ETAPA 1

2/26.01.2023 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.16/27.01.2021 privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;
*Completează Hotărârea nr. 16/2021
3/26.01.2023 Hotărâre pentru aprobarea trecerii imobilului „Clădire cămin de bătrâni” din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Comunei Mihăileşti, județul Buzău;
4/26.01.2023 Hotărâre privind constituirea UAT Municipiul Buzău ca parte civilă în dosarul penal nr. 33/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești;
5/26.01.2023 Hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii de consultanță juridică;
6/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.V. – V. și M.D. – G.;
7/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău;
*Abrogă Hotărârea nr. 49/2022
*Completată prin Hotărârea nr. 56/2023
*Completată prin Hotărârea nr. 188/2023
8/26.01.2023 Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2023 în limita a 1/6 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2022 de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2023;
9/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2023;
10/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2023;
11/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la Sport Club Municipal GLORIA Buzău;
12/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare;
13/26.01.2023 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău;
14/26.01.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 13.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 13.00;
15/26.01.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
16/26.01.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Buzău pe anul 2023;
17/26.01.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 12.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 12.00;

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

18/03.02.2023 Hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de servicii de salubrizare nr. 11226/2020 privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău.
19/23.02.2023 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 23.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
20/23.02.2023 Hotărâre pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;
*Modifică Hotărârea nr. 34/2021
21/23.02.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 70/22.04.2021 privind numirea Consiliului de administraţie al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău;
*Modifică Hotărârea nr. 70/2021
22/23.02.2023 Hotărâre privind actualizarea hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul Buzău;

ANEXE

23/23.02.2023 Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/20.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău;
24/23.02.2023 Hotărâre privind modificarea Contractului de servicii nr. 122610/06.11.2020 pentru asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău;
25/23.02.2023 Hotărâre privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;
26/23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii nr.206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;
*Modifică Hotărârea nr. 206/2022
27/23.02.2023 Hotărâre privind modificarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
28/23.02.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2023;
29/23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociaţia „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării unui grup de 20 de profesori de fizică, chimie, biologie, matematică și informatică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 15-21 aprilie 2023 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveţia;
30/23.02.2023 Hotărâre privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Trans Bus” S.A. Buzău;
31/23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectelor investiţionale ale Consiliului Raional Ialoveni –“Extinderea spațiilor pentru Centrul Expozițional-Muzeu Ialoveni la nivelurile demisol și parter” și “Edificarea și instalarea busturilor lui Alexandru Marghiloman și Ion Inculeț”;

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

32/23.03.2023 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 267/30.10.2008 privind aprobarea Statutului municipiului Buzău;
33/23.03.2023 Hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman” în Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman”, începând cu anul școlar 2023 -2024;
34/23.03.2023 Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar;
*Completează Hotărârea nr. 299/2022
35/23.03.2023 Hotărâre pentru completarea și modificarea 2 a H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;
36/23.03.2023 Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie şi a directorului executiv de la Societatea Comercială Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;
37/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 476, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii P.S. și P.G. – L.;
38/23.03.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acţionarilor Societăţii Comerciale; RER SUD S.A., din data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023;
39/23.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;
40/23.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;
41/23.03.2023 Hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 9;
*Revocată prin Hotărârea nr. 67/2023
42/23.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;
43/23.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 1;
44/23.03.2023 Hotărâre privind modificarea 2 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
45/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;
46/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022;
47/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Fondul pentru modernizare în România – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum;
48/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA A 14 STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUZĂU” – faza proiect tehnic de execuție, proiect finanțat prin programul național de investiții “ANGHEL SALIGNY”;
49/23.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Buzău pentru anul 2023;
50/23.03.2023 Hotărâre pentru valorificare partizi din produse accidentale II din Pădurea Crâng – 2;
51/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului și a restului de executat pentru obiectivul de investiții „CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE ŞI ASIGURAREA EDUCAŢIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCŢIA ŞI DOTAREA UNEI NOI CREŞE ÎN BUZĂU” proiect finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 – CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII ACCESULUI SPORIT LA EDUCAŢIE TIMPURIE ŞI SPRIJINIREA PARTICIPĂRII PARINŢILOR PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ;
52/23.03.2023 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie-iunie 2023.
53/23.03.2023 Hotărâre privind lămurirea unor prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 303/28.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023.
54/23.03.2023 Hotărâre privind numirea unui administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU.

Hotărâre

55/ 10.04.2023

Hotărare privind participarea UAT Municipiul Buzău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, cât şi a aprobării depunerii cererii de înscriere şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Buzău;

56/ 10.04.2023 Hotărare pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 7/26.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău;
*Completează Hotărârea nr. 7/2023
57/25.04.2023 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Paul Costache;
58/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Autorizare demolare NC 72594-C1 și NC 72594-C2, Construire cabinet și farmacie veterinară, sediu societate, locuință de serviciu și anexe în regim de înălțime P+E și împrejmuire”;

Documentație PUD GIVET

59/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în Tarlaua 19, Parcela 100;
60/25.04.2023 Hotărâre pentru modificarea nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A;
*Modifică Hotărârea nr. 34/2021
61/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către doamna B.M.;
62/25.04.2023 Hotărâre privind modificarea și actualizarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;
*Modifică Hotărârea nr. 299/2022
63/25.04.2023 Hotărâre pentru completarea 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;
*Modifică Hotărârea nr. 191/2018
64/25.04.2023 Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţie Locală a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău în anul 2023;
*Modificată prin Hotărârea nr. 124/2023
65/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către soții B.I. și B.M. – L. a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent balconului cu acces din apartament, situat în municipiul Buzău, limitrof apartamentului 1 din strada Spiru Haret, bloc 5A, parter;
66/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea trecerii imobilului „PT 26 Școala de Oarbe” din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Județului Buzău;
67/25.04.2023 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 312/28.12.2022 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 8 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/23.03.2023 privind declararea unor terenuri ca bun de uz și de interes public local – 9;
*Revocă Hotărârea nr. 312/2022 și Hotărârea nr. 41/2023
68/25.04.2023 Hotărâre privind modificarea 9 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău;
*Modifică Hotărârea nr. 72/2008
69/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare;
70/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
71/25.04.2023 Hotărâre privind modificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
72/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;
*Modifică Hotărârea nr. 206/2022
73/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2023;
74/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 1 – Bloc C1 (Cartier Episcopiei, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa 1 Bloc C1

75/25.04.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 22.05.2023, ora 12.00, şi respectiv 30.05.2023, ora 12.00;
76/25.04.2023 Hotărâre privind încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 106545/24.09.2020 privind Serviciul public de producere, transport, distribuție, furnizare a energiei termice în Municipiul Buzău;
77/25.04.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 19;
78/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 2 – Bloc E3 (Cartier Episcopiei, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5;

Anexa 1 Bloc E3

79/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 3 – Bloc 14I (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5;

Anexa 1 Bloc 14I

80/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 4 – Bloc 12D (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5;

Anexa 1 Bloc 12D

81/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 5 – Bloc 12F (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5;

Anexa 1 Bloc 12F

82/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 6 – Bloc 2 Integral (Aleea Industriilor nr. 1, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5;

Anexa 1 Bloc 2 Integral

83/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 7 – Bloc P13 (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5;

Anexa 1 Bloc P13

84/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 8 – Bloc 105 (str. Spiru Haret, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5;

Anexa 1 Bloc 105 Spiru Haret

85/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 9 – Bloc G1 (str. Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.23, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5;

Anexa 1 Bloc G1

86/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 10 – Bloc G2 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.19, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5;

Anexa 1 Bloc G2

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

87/17.05.2023 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de vară DRĂGAICA – 2023
88/17.05.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 29.05.2023, ora 12:00, respectiv 30.05.2023, ora 12:00;

Documente financiare

89/17.05.2023 Hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
90/17.05.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 199/20.09.2022 privind implementarea proiectului „INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR – INVESTIȚIA I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – SUBINVESTIȚIA I1.B. – CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE;
*Modifică Hotărârea nr. 199/2022
91/17.05.2023 Hotărâre privind completarea Consiliului de Administraţie al Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău.
92/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Buzău;
93/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru prestarea unor servicii conexe activității de bază;
94/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidențial – Zonificare funcțională și reglementare specifică a suprafeței de teren de 43.2 ha (etapa 2) din tarlaua 33, adiacentă Parcului Tineretului, în vederea punerii în valoare a zonei de N-E a municipiului Buzău, judeţul Buzău”;

Documentație

HCL 95 – aprobare dobândire teren WDP Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan neîmprejmuit, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 443, Tarlaua 18, Parcelele 79 și 80, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.;
96/31.05.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii S.D. și S.C.;
97/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2817 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Buzău;
98/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 ale Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;
99/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului de Administrare 2023 – 2025 al Consiliului de Administrație al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;
100/31.05.2023 Hotărâre privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare ȘTEFAN I. MARIAN – PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ;
101/31.05.2023 Hotărâre privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI – ACTIVITATE ECONOMICĂ;
102/31.05.2023 Hotărâre privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare S.C. ETERN COMPANY S.R.L.;
103/31.05.2023 Hotărâre privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare S.C. MIKI & BIA S.R.L.;
104/31.05.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 478, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către O.V, B.M.G., C.A., A.G. și A.V.M.;
105/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022 ale Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
106/31.05.2023 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul unității administrativ-teritoriale Municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
107/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în folosința gratuită a Casei Județene de Pensii Buzău, a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;
108/31.05.2023 Hotărâre pentru valorificare partidă din produse accidentale II – P.EXT. Crâng 2022;
109/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2023;
110/31.05.2023 Hotărâre privind modificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
111/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, proprietatea Societății Comerciale REAL CONSULT S.R.L. Buzău, teren situat în municipiul Buzău, strada Hangarului nr. 9, LOT 2;
*Completată prin Hotărârea nr. 153/2023
112/31.05.2023 Hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.18/29.01.2018 privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Buzău;
*Îndreaptă eroarea materială din Hotărârea nr. 18/2018
113/31.05.2023 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;
114/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea cotizației pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni, pentru anul 2023;
115/31.05.2023 Hotărâre privind darea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 6 a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a Municipiului Buzău, situate în municipiul Buzău, Strada Ion Caraion, nr. 3;
116/31.05.2023 Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

Planuri de amplasament și delimitare

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

117/30.06.2023 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Ionel TUDORACHE;
118/30.06.2023 Hotărâre privind completarea și actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 101/26.06.2015;
*Completează Hotărârea nr. 101/2015
119/30.06.2023 Hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului Economic Buzău în Colegiul Economic „Regele Mihai I”, începând cu anul școlar 2023 -2024;
120/30.06.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău;
121/30.06.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Desființare clădiri existente, construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, acces și amplasare mijloace publicitare”;

Documentație PUZ

122/30.06.2023 Hotărâre privind actualizarea unor anexe aprobate prin Hotărârile de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 134/27.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din Municipiul Buzău și nr. 213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Buzău;
*Modifică Hotărârea nr. 134/2022 și Hotărârea nr. 213/2022
123/30.06.2023 Hotărâre privind luarea de către U.A.T. Municipiul Buzău a unor decizii în legătură cu Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”
124/30.06.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 64/25.04.2023 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţie Locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău în anul 2023;
*Modifică Hotărârea nr. 64/2023
125/30.06.2023 Hotărâre privind aderarea comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;
126/30.06.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 307/28.12.2022 privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a Spitalului Județean de Urgență Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;
*Modifică Hotărârea nr. 307/2022
127/30.06.2023 Hotărâre privind darea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 4 a imobilului cu numărul cadastral 68755-C5, proprietate publică a Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Aleea Parcului, nr. 8;
128/30.06.203 Hotărâre privind darea în administrarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău” a imobilului Punct Termic nr.29, proprietate publică a Municipiului Buzău;
129/30.06.023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului – Lot 1, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către domnul V.L. – I.;
130/30.06.2023 Hotărâre pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii;
131/30.06.023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 19.07.2023, ora 12:00, respectiv 20.07.2023, ora 12:00;

Documentație

132/30.06.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;
*Modifică Hotărârea nr. 4/2020
133/30.06.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 10 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;
*Modifică Hotărârea nr. 3/2020
134/30.06.2023 Hotărâre privind modificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
135/30.06.2023 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2023;
136/30.06.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău în anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023 – sesiunea 2
137/30.06.2023 Hotărâre pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”.

Deviz

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

138/14.07.2023 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Lucica DIȚIU;
139/14.07.2023 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Mirela Alina GEARBĂ-SELL;
140/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;
*Modifică Hotărârea nr. 42/2021
141/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii G.P.-M. și G.G.-A.;
142/14.07.2023 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.178/27.10.2021 pentru aprobarea cumpărării unui teren intravilan, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Drăgăicii nr. 5 (fostă bulevardul Industriei nr. 5);
*Completează Hotărârea nr. 178/2021
143/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 71592, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39, Parcela 709;
144/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” – Componenta ȘCOALA „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” Buzău – Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

Anexa 1

145/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” – Componenta ȘCOALA NR. 15 „GEORGE EMIL PALADE” Buzău, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație – Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

Anexa 1

146/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” Componenta ȘCOALA NR. 7 – BUZĂU, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație – Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

Anexa 1

147/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în Bulevardul Unirii nr. 202, în favoarea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A. prin Sucursala Buzău;
148/14.07.2023 Hotărâre privind luarea de către U.A.T. Municipiul Buzău a unor decizii în legătură cu Societatea Comercială ”Piețe, Târguri și Oboare S.A.” Buzău;
149/14.07.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Buzău a unor bunuri, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii;
150/14.07.2023 Hotărâre privind rectificarea 1 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

151/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Buzău;
152/31.08.2023 Hotărâre privind completarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;
*Modifică Hotărârea nr. 299/2022
153/31.08.2023 Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 111/31.05.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, proprietatea Societății Comerciale REAL CONSULT S.R.L. Buzău, teren situat în municipiul Buzău, Strada Hangarului nr. 9, LOT 2;
*Completează Anexa la Hotărârea nr. 111/2023
154/31.08.2023 Hotărâre privind suspendarea fluxului de colectare separată și transport separat pentru biodeșeurile de la blocuri, până la intrarea în vigoare a obligației legale privind colectarea și transportul separat al biodeșeurilor și reciclarea la sursă a biodeșeurilor, precum și pentru aprobarea modificării tarifelor privind colectarea separată și transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind de la populație și din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat;
155/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL VÂNZARE ON LINE PIESE AUTO”;

Documentație

156/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 71818, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34;
157/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”P.U.Z. TARLAUA 19 (ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE N-V A MUNICIPIULUI BUZĂU, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, CONSTRUCȚII COMERCIALE, ALTE CATEGORII INSTITUȚII PUBLICE SAU SERVICII)”;

Documentație

158/31.08.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 31;
159/31.08.2023 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire Sală de sport școlară Școala Gimnazială nr. 11, Cartier Micro 3, str. Chiristigii, nr. 7, municipiul Buzău, jud. Buzău”;

ANEXĂ

160/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU DE RECREERE AQUAPARK”;

Documentație

HCL 161 – respingere PUD BRASERIE Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE”, în municipiul Buzău, județul Buzău, Strada Sf. Sava de la Buzău, nr. 4;

ANEXĂ

162/31.08.2023 Hotărâre pentru valorificare partizi din produse accidentale din Pădurea Crâng;
163/31.08.2023 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2023”;
164/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
165/31.08.2023 Hotărâre privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;
166/31.08.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 13.00, şi respectiv 06.09.2023, ora 13.00;
167/31.08.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 12.00 şi, respectiv 06.09.2023, ora 12.00;

Materiale proiect

168/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.C. și M.P.-E.;
169/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2023;
170/31.08.2023 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Centrul de recreere și pregătire Buzău, zona dig râul Buzău, T 34, P 536, P 541, municipiul Buzău, județul Buzău”;
171/31.08.2023 Hotărâre privind rectificarea 2 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
172/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 3;
173/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;
*Modifică Hotărârea nr. 42/2021
174/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 11 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;
*Modifică Hotărârea nr. 3/2020
175/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;
*Modifică Hotărârea nr. 4/2020
176/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui imobil – construcție, din domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
177/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea completării și actualizării portofoliului de proiecte aferente “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Buzău 2017-2027”.
178/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea bilanțului energetic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) al Municipiului Buzău.

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

179/28.09.2023 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului David – Andrei VLAD;
180/28.09.2023 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aflate în patrimoniul Municipiului Buzău și a Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
181/28.09.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ’’Reabilitare, consolidare și extindere clădire P+M în vederea amenajării unei Biserici Penticostale ,,BETLEEM” Buzău“;

Documentație

Anexă

182/28.09.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 4;
183/28.09.2023 Hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027;
184/28.09.2023 Hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău;
185/28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către I.C.-M. și I.R.-I.;
186/28.09.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 5, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către V.M. și V.G.-S. (fostă L.G.-S.);
187/28.09.2023 Hotărâre privind componența Comitetului Director al Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Gloria Buzău”;
188/28.09.2023 Hotărâre pentru completarea 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 7 din 26.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău;
*Completează Hotărârea nr. 7/2023
189/28.09.2023 Hotărâre privind darea în administrarea Liceului Tehnic a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, înscrise în cărțile funciare nr. 63007 și nr. 62476 a U.A.T. Municipiul Buzău;
190/28.09.2023 Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare străzi: Str. Haiducului, Aleea Margaretelor, Aleea Mărgăritarelor, Str. Cătinei, Fundătura Pescăruș, Fundătura Viorelelor, Str. Rapsodiei,Str. Tuberozelor, Aleea Ceferiștilor, Aleea dintre Grădinița de pe Str. Ion Caraion și Biserică, zona de la Intersecția Străzii Ostrovului cu parcarea McDonald`s (în fața Farmaciei Catena)”;

Anexă

191/28.09.2023 Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construcție centrale termice zona Cămine Contactoare din Municipiul Buzău”;

Anexă

192/28.09.2023 Hotărâre privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;
193/28.09.2023 Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;
194/28.09.2023 Hotărâre privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclişti, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău” COD SMIS 128607 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
195/28.09.2023 Hotărâre privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr.POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
196/28.09.2023 Hotărâre privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Realizarea unui centru intermodal de transport al municipiului Buzău, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 – Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
197/28.09.2023 Hotărâre privind actualizarea cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea şi creşterea gradului de atractivitate şi siguranţă al transportului public din municipiul Buzău” COD SMIS 128610, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
198/28.09.2023 Hotărâre privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Regenerarea spaţiului urban adiacent Parc Tineretului – crearea unui spaţiu activ de recreere” COD SMIS 129253, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.2 – Apel de proiecte nr POR/189/4/2/Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ;
199/28.09.2023 Hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare;
200/28.09.2023 Hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
201/28.09.2023 Hotărâre pentru modificarea nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;
*Modifică Hotărârea nr. 34/2021
202/28.09.2023 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie-decembrie 2023;

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

203/12.10.2023 Hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale aflate în patrimoniul Municipiului Buzău;
204/12.10.2023 Hotărâre privind constituirea Comisiei sociale pentru analiza solicitărilor și atribuirea locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
205/12.10.2023 Hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la Contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare nr.3450/2006 a municipiului Buzău;
206/12.10.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5.
207/19.10.2023 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 19.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
208/19.10.2023 Hotărâre privind aprobarea asigurării continuității serviciului public de ecarisaj prin încheierea unui contract de prestări servicii cu Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, până la reluarea activității serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 175/2019 privind delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de ecarisaj către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.
209/30.10.2023 Hotărâre privind schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din „arabil/curți construcții” în „drum” și atribuirea denumirii de „Intrarea Parașutiștilor” imobilului cu numărul cadastral 73786;
210/30.10.2023 Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 49/06.03.2019;
*Modifică Hotărârea nr. 49/2018
211/30.10.2023 Hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
212/30.10.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a patru terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 33, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către M.D.-D. și M.A.;
213/30.10.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 501, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către N.M. și N.A.;
214/30.10.2023 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2023-2024, a imobilului situat pe Strada Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău;
215/30.10.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității Asociației Kids Tennis Club Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”,în anul 2023- sesiunea 5;
216/30.10.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității Clubului sportiv Tenis Club Magic Shot SP, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5;
217/30.10.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității Asociației Club Sportiv Vibe Dance Studio-Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 5;
218/30.10.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 513/3B, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către I.N. și I.N.A.;
219/30.10.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat 2 pe anul 2023 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
220/30.10.2023 Hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8%;
221/30.10.2023 Hotărâre privind acceptarea Ofertei de donaţie a unei sume de bani din partea ”Fundația Umanitare Agrinvest”;
222/30.10.2023 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în intravilanul Municipiului Buzău, tarlaua 43, parcelele 741, 742, LOT2, Județul Buzău;
223/30.10.2023 Hotărâre pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR-în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) – tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4, și 6, pe teritoriul municipiului Buzău;
224/30.10.2023 Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din Municipiul Buzău;
225/30.10.2023 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;
226/30.10.2023 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului Pagina 3 din 3 preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2023 – 2024;
227/30.10.2023 Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

ANEXĂ

228/30.10.2023 Hotărâre privind rectificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
229/30.10.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 12.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 12.00;
230/30.10.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 13.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 13.00;
231/30.10.2023 Hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale ”M.Kogălniceanu” și Liceului Tehnologic Meserii și Servicii din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
232/30.10.2023 Hotărâre PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău” COD SMIS 128611 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
233/30.10.2023 Hotărâre PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
*Modificată de Hotărârea nr. 269/2023

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

234/03.11.2023 Hotărâre referitor la aprobarea achiziției publice de servicii juridice de asistență și de reprezentare a UAT Municipiul Buzău pentru litigiul ce urmează a fi deschis în contradictoriu cu Societatea Comercială RER SUD SA Buzău, în scopul obligării acesteia pe cale judecătorească la plata cu titlu de compensație a sumei de 2.855.000 lei, ce urmează a fi actualizată cu rata inflației;referitor la aprobarea achiziției publice de servicii juridice de asistență și de reprezentare a UAT Municipiul Buzău pentru litigiul ce urmează a fi deschis în contradictoriu cu Societatea Comercială RER SUD SA Buzău, în scopul obligării acesteia pe cale judecătorească la plata cu titlu de compensație a sumei de 2.855.000 lei, ce urmează a fi actualizată cu rata inflației;
235/03.11.2023 Hotărâre privind desființarea a două posturi de consilier personal al primarului – consilier gradul I A din cadrul Compartimentului Cabinet Primar;
236/03.11.2023 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
237/10.11.2023 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemului de închiriere a bicicletelor „VELOCITY BUZĂU” în vederea operaționalizării proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, Proiect finanțat prin Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
238/10.11.2023 Hotărâre privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2023”;
239/10.11.2023 Hotărâre privind actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;

ANEXĂ

240/10.11.2023 Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” și pentru aprobarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile, Proiect finanțat prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”;
241/10.11.2023 Hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
242/10.11.2023 Hotărâre privind actualizarea cheltuielilor legate de proiect “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193 Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
243/29.11.2023 Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024;
244/29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 506, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către L.S. și L.G.M.;
245/29.11.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE“;

Anexă

246/29.11.2023 Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;
247/29.11.2023 Hotărâre privind închirierea unui spațiu situat în municipiul Buzău, pentru sediul local al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Buzău;
248/29.11.2023 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2023;
249/29.11.2023 Hotărâre privind desemnarea auditorului financiar statutar al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;
250/29.11.2023 Hotărâre pentru aprobarea trecerii a două imobile – construcții, din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
251/29.11.2023 Hotărâre pentru modificarea structurii organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare la Societatea Comercială ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;
252/29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea înființării Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Buzău ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
253/29.11.2023 Hotărâre privind rectificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
254/29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TEMRO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău.
255/29.11.2023 Hotărâre privind aprobarea constituirii comitetului partenerial de dezvoltare teritorială (structură partenerială) al strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Buzău (CPDT SIDU Buzău).

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

256/12.12.2023 Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului Laurențiu CAZAN;
257/12.12.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către I.A.V., I.E.G., D.I., D.F.A., B.S.D. și B.R.M.;
258/12.12.2023 Hotărâre privind modificarea 10 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consililui Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în Municipiul Buzău;
*Modifică Anexa 4 la Hotărârea nr. 72/2008
259/12.12.2023 Hotărâre pentru completarea 5 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale;
*Completează Hotărârea nr. 231/2018
260/12.12.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2024, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora;
261/12.12.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău;
262/12.12.2023 Hotărâre privind rectificarea 7 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
263/12.12.2023 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA A 14 STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUZĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

Proiect tehnic

264/12.12.2023 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie-martie 2024;
265/12.12.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 27.12.2023, ora 12:00 și respectiv 28.12.2023, ora 12:00;
266/22.12.2023 Hotărâre privind privind aprobarea schimbării sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău
267/22.12.2023 Hotărâre privind privind rectificarea 9 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023
268/22.12.2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI HUB DE TRANSPORT ȘI AUTOBAZĂ ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Proiect finanțat prin proiectul în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană COD SMIS 143538, Componenta 1 – Apel: POAT/868/1/1/1/Asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI şi specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceştia şi pentru potenţialii beneficiari FESI (Fondurile Europene Structurale și de Investiții)

Anexa 1

269/22.12.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 233 din 30.10.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 – Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
*Modifică Hotărârea nr. 233/2023
270/22.12.2023 Hotărâre privind privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investițiiCENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Componenta 3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Anexa 1

271/22.12.2023 Hotărâre privind privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REGENERAREA URBANĂ A AREALELOR DEGRADATE DIN ZONA DE INTERVENȚIE UNIRII SUD, SPIRU HARET, NICOLAE BĂLCESCU, MICRO XIV” în municipiul Buzău, Proiect finanțat prin proiectul în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană COD SMIS 143538, Componenta 1 – Apel : POAT/868/1/1/1/Asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI (Fond European Structural și de Investiții) şi specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceştia şi pentru potenţialii beneficiari FESI

Anexa 1

272/22.12.2023 Hotărâre privind privind modificarea contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi în Consiliul de Administrație al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău
273/22.12.2023 Hotărâre privind privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău, conform prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
274/22.12.2023 Hotărâre privind privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău
275/22.12.2023 Hotărâre privind pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliția Locală a Municipiului Buzău

pagina editata la data de ian. 29, 2024 @ 16:39

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading