Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2023

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 202120222023

pagina editata la data de sept. 8, 2023 @ 16:26

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/26.01.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/16.09.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Ansamblu rezidențial – Zonificare funcțională și reglementare specifică a suprafeței de 28.5 ha din Tarlaua 33, adiacentă Parcului Tineretului, în vederea punerii în valoare a zonei de N-E a municipiului Buzău, județul Buzău”;

PARTE DESENATĂ – ETAPA 1

PARTE SCRISĂ – ETAPA 1

2/26.01.2023 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.16/27.01.2021 privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;
3/26.01.2023 Hotărâre pentru aprobarea trecerii imobilului „Clădire cămin de bătrâni” din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Comunei Mihăileşti, județul Buzău;
4/26.01.2023 Hotărâre privind constituirea UAT Municipiul Buzău ca parte civilă în dosarul penal nr. 33/P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești;
5/26.01.2023 Hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii de consultanță juridică;
6/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.V. – V. și M.D. – G.;
7/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău;
8/26.01.2023 Hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2023 în limita a 1/6 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2022 de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2023;
9/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2023;
10/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2023;
11/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la Sport Club Municipal GLORIA Buzău;
12/26.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2023 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare;
13/26.01.2023 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău;
14/26.01.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 13.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 13.00;
15/26.01.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
16/26.01.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Buzău pe anul 2023;
17/26.01.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 12.00, şi respectiv 20.02.2023, ora 12.00;

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

18/03.02.2023 Hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de servicii de salubrizare nr. 11226/2020 privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău.
19/23.02.2023 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 23.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
20/23.02.2023 Hotărâre pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;
21/23.02.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 70/22.04.2021 privind numirea Consiliului de administraţie al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău;
22/23.02.2023 Hotărâre privind actualizarea hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul Buzău;

ANEXE

23/23.02.2023 Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/20.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău;
24/23.02.2023 Hotărâre privind modificarea Contractului de servicii nr. 122610/06.11.2020 pentru asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău;
25/23.02.2023 Hotărâre privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;
26/23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii nr.206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;
27/23.02.2023 Hotărâre privind modificarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
28/23.02.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2023;
29/23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociaţia „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanţării sumelor necesare deplasării unui grup de 20 de profesori de fizică, chimie, biologie, matematică și informatică, la Cursul de formare “Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 15-21 aprilie 2023 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveţia;
30/23.02.2023 Hotărâre privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Trans Bus” S.A. Buzău;
31/23.02.2023 Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectelor investiţionale ale Consiliului Raional Ialoveni –“Extinderea spațiilor pentru Centrul Expozițional-Muzeu Ialoveni la nivelurile demisol și parter” și “Edificarea și instalarea busturilor lui Alexandru Marghiloman și Ion Inculeț”;

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

32/23.03.2023 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 267/30.10.2008 privind aprobarea Statutului municipiului Buzău;
33/23.03.2023 Hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman” în Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman”, începând cu anul școlar 2023 -2024;
34/23.03.2023 Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar
35/23.03.2023 Hotărâre pentru completarea și modificarea 2 a H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;
36/23.03.2023 Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie şi a directorului executiv de la Societatea Comercială Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;
37/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 476, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii P.S. și P.G. – L.;
38/23.03.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acţionarilor Societăţii Comerciale; RER SUD S.A., din data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023;
39/23.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;
40/23.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;
41/23.03.2023 Hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 9;
42/23.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;
43/23.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 1;
44/23.03.2023 Hotărâre privind modificarea 2 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
45/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;
46/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022;
47/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Fondul pentru modernizare în România – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum;
48/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA A 14 STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUZĂU” – faza proiect tehnic de execuție, proiect finanțat prin programul național de investiții “ANGHEL SALIGNY”;
49/23.03.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Buzău pentru anul 2023;
50/23.03.2023 Hotărâre pentru valorificare partizi din produse accidentale II din Pădurea Crâng – 2;
51/23.03.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului și a restului de executat pentru obiectivul de investiții „CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE ŞI ASIGURAREA EDUCAŢIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCŢIA ŞI DOTAREA UNEI NOI CREŞE ÎN BUZĂU” proiect finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 – CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII ACCESULUI SPORIT LA EDUCAŢIE TIMPURIE ŞI SPRIJINIREA PARTICIPĂRII PARINŢILOR PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ;
52/23.03.2023 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie-iunie 2023.
53/23.03.2023 Hotărâre privind lămurirea unor prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 303/28.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023.
54/23.03.2023 Hotărâre privind numirea unui administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU.

Hotărâre

55/ 10.04.2023

Hotărare privind participarea UAT Municipiul Buzău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, cât şi a aprobării depunerii cererii de înscriere şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Buzău

56/ 10.04.2023 Hotărare pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 7/26.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău.
57/25.04.2023 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Paul Costache
58/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Autorizare demolare NC 72594-C1 și NC 72594-C2, Construire cabinet și farmacie veterinară, sediu societate, locuință de serviciu și anexe în regim de înălțime P+E și împrejmuire”

Documentație PUD GIVET

59/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în Tarlaua 19, Parcela 100
60/25.04.2023 Hotărâre pentru modificarea nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A
61/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către doamna B.M.
62/25.04.2023 Hotărâre privind modificarea și actualizarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024
63/25.04.2023 Hotărâre pentru completarea 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău
64/25.04.2023 Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţie Locală a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău în anul 2023
65/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către soții B.I. și B.M. – L. a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent balconului cu acces din apartament, situat în municipiul Buzău, limitrof apartamentului 1 din strada Spiru Haret, bloc 5A, parter
66/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea trecerii imobilului „PT 26 Școala de Oarbe” din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Județului Buzău
67/25.04.2023 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 312/28.12.2022 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 8 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/23.03.2023 privind declararea unor terenuri ca bun de uz și de interes public local – 9
68/25.04.2023 Hotărâre privind modificarea 9 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău
69/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare
70/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
71/25.04.2023 Hotărâre privind modificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023
72/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023
73/25.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2023
74/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 1 – Bloc C1 (Cartier Episcopiei, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Anexa 1 Bloc C1

75/25.04.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 22.05.2023, ora 12.00, şi respectiv 30.05.2023, ora 12.00
76/25.04.2023 Hotărâre privind încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 106545/24.09.2020 privind Serviciul public de producere, transport, distribuție, furnizare a energiei termice în Municipiul Buzău
77/25.04.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 19
78/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 2 – Bloc E3 (Cartier Episcopiei, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5

Anexa 1 Bloc E3

79/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 3 – Bloc 14I (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5

Anexa 1 Bloc 14I

80/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 4 – Bloc 12D (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5

Anexa 1 Bloc 12D

81/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 5 – Bloc 12F (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5

Anexa 1 Bloc 12F

82/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 6 – Bloc 2 Integral (Aleea Industriilor nr. 1, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5

Anexa 1 Bloc 2 Integral

83/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 7 – Bloc P13 (Bulevardul Unirii, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5

Anexa 1 Bloc P13

84/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 8 – Bloc 105 (str. Spiru Haret, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5

Anexa 1 Bloc 105 Spiru Haret

85/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru Componenta 9 – Bloc G1 (str. Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.23, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5

Anexa 1 Bloc G1

86/25.04.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 10 – Bloc G2 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.19, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5

Anexa 1 Bloc G2

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

87/17.05.2023 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de vară DRĂGAICA – 2023
88/17.05.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 29.05.2023, ora 12:00, respectiv 30.05.2023, ora 12:00;

Documente financiare

89/17.05.2023 Hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
90/17.05.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 199/20.09.2022 privind implementarea proiectului „INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR – INVESTIȚIA I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune – SUBINVESTIȚIA I1.B. – CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE;
91/17.05.2023 Hotărâre privind completarea Consiliului de Administraţie al Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău.
92/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Buzău;
93/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru prestarea unor servicii conexe activității de bază;
94/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu rezidențial – Zonificare funcțională și reglementare specifică a suprafeței de teren de 43.2 ha (etapa 2) din tarlaua 33, adiacentă Parcului Tineretului, în vederea punerii în valoare a zonei de N-E a municipiului Buzău, judeţul Buzău”;

Documentație

HCL 95 – aprobare dobândire teren WDP Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan neîmprejmuit, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 443, Tarlaua 18, Parcelele 79 și 80, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L.;
96/31.05.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii S.D. și S.C.;
97/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2817 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Buzău;
98/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 ale Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;
99/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului de Administrare 2023 – 2025 al Consiliului de Administrație al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;
100/31.05.2023 Hotărâre privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare ȘTEFAN I. MARIAN – PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ;
101/31.05.2023 Hotărâre privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI – ACTIVITATE ECONOMICĂ;
102/31.05.2023 Hotărâre privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare S.C. ETERN COMPANY S.R.L.;
103/31.05.2023 Hotărâre privind acordarea avizului pentru efectuarea activităților specifice pentru prestatorul de servicii funerare S.C. MIKI & BIA S.R.L.;
104/31.05.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 478, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către O.V, B.M.G., C.A., A.G. și A.V.M.;
105/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022 ale Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
106/31.05.2023 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul unității administrativ-teritoriale Municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
107/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în folosința gratuită a Casei Județene de Pensii Buzău, a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;
108/31.05.2023 Hotărâre pentru valorificare partidă din produse accidentale II – P.EXT. Crâng 2022;
109/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2023;
110/31.05.2023 Hotărâre privind modificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
111/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, proprietatea Societății Comerciale REAL CONSULT S.R.L. Buzău, teren situat în municipiul Buzău, strada Hangarului nr. 9, LOT 2;
112/31.05.2023 Hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.18/29.01.2018 privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Buzău;
113/31.05.2023 Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;
114/31.05.2023 Hotărâre pentru aprobarea cotizației pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni, pentru anul 2023;
115/31.05.2023 Hotărâre privind darea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 6 a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a Municipiului Buzău, situate în municipiul Buzău, Strada Ion Caraion, nr. 3;
116/31.05.2023 Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

Planuri de amplasament și delimitare

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

117/30.06.2023 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Ionel TUDORACHE;
118/30.06.2023 Hotărâre privind completarea și actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 101/26.06.2015;
119/30.06.2023 Hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului Economic Buzău în Colegiul Economic „Regele Mihai I”, începând cu anul școlar 2023 -2024;
120/30.06.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău;
121/30.06.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Desființare clădiri existente, construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, acces și amplasare mijloace publicitare”;

Documentație PUZ

122/30.06.2023 Hotărâre privind actualizarea unor anexe aprobate prin Hotărârile de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 134/27.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din Municipiul Buzău și nr. 213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Buzău;
123/30.06.2023 Hotărâre privind luarea de către U.A.T. Municipiul Buzău a unor decizii în legătură cu Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”
124/30.06.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 64/25.04.2023 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţie Locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău în anul 2023;
125/30.06.2023 Hotărâre privind aderarea comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;
126/30.06.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 307/28.12.2022 privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a Spitalului Județean de Urgență Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;
127/30.06.2023 Hotărâre privind darea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 4 a imobilului cu numărul cadastral 68755-C5, proprietate publică a Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Aleea Parcului, nr. 8;
128/30.06.203 Hotărâre privind darea în administrarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău” a imobilului Punct Termic nr.29, proprietate publică a Municipiului Buzău;
129/30.06.023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului – Lot 1, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către domnul V.L. – I.;
130/30.06.2023 Hotărâre pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii;
131/30.06.023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 19.07.2023, ora 12:00, respectiv 20.07.2023, ora 12:00;

Documentație

132/30.06.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;
133/30.06.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 10 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;
134/30.06.2023 Hotărâre privind modificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
135/30.06.2023 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2023;
136/30.06.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău în anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023 – sesiunea 2
137/30.06.2023 Hotărâre pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”.

Deviz

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

138/14.07.2023 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Lucica DIȚIU;
139/14.07.2023 Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Mirela Alina GEARBĂ-SELL;
140/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;
141/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii G.P.-M. și G.G.-A.;
142/14.07.2023 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.178/27.10.2021 pentru aprobarea cumpărării unui teren intravilan, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Drăgăicii nr. 5 (fostă bulevardul Industriei nr. 5);
143/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 71592, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39, Parcela 709;
144/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” – Componenta ȘCOALA „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” Buzău – Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

Anexa 1

145/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” – Componenta ȘCOALA NR. 15 „GEORGE EMIL PALADE” Buzău, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație – Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

Anexa 1

146/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” Componenta ȘCOALA NR. 7 – BUZĂU, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație – Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

Anexa 1

147/14.07.2023 Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în Bulevardul Unirii nr. 202, în favoarea Distribuţie Energie Electrică Romania S.A. prin Sucursala Buzău;
148/14.07.2023 Hotărâre privind luarea de către U.A.T. Municipiul Buzău a unor decizii în legătură cu Societatea Comercială ”Piețe, Târguri și Oboare S.A.” Buzău;
149/14.07.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Buzău a unor bunuri, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii;
150/14.07.2023 Hotărâre privind rectificarea 1 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

151/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Buzău;
152/31.08.2023 Hotărâre privind completarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;
153/31.08.2023 Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 111/31.05.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, proprietatea Societății Comerciale REAL CONSULT S.R.L. Buzău, teren situat în municipiul Buzău, Strada Hangarului nr. 9, LOT 2;
154/31.08.2023 Hotărâre privind suspendarea fluxului de colectare separată și transport separat pentru biodeșeurile de la blocuri, până la intrarea în vigoare a obligației legale privind colectarea și transportul separat al biodeșeurilor și reciclarea la sursă a biodeșeurilor, precum și pentru aprobarea modificării tarifelor privind colectarea separată și transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind de la populație și din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat;
155/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL VÂNZARE ON LINE PIESE AUTO”;

Documentație

156/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 71818, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34;
157/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”P.U.Z. TARLAUA 19 (ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE N-V A MUNICIPIULUI BUZĂU, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, CONSTRUCȚII COMERCIALE, ALTE CATEGORII INSTITUȚII PUBLICE SAU SERVICII)”;

Documentație

158/31.08.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 31;
159/31.08.2023 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire Sală de sport școlară Școala Gimnazială nr. 11, Cartier Micro 3, str. Chiristigii, nr. 7, municipiul Buzău, jud. Buzău”;

ANEXĂ

160/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU DE RECREERE AQUAPARK”;

Documentație

HCL 161 – respingere PUD BRASERIE Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE”, în municipiul Buzău, județul Buzău, Strada Sf. Sava de la Buzău, nr. 4;

ANEXĂ

162/31.08.2023 Hotărâre pentru valorificare partizi din produse accidentale din Pădurea Crâng;
163/31.08.2023 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2023”;
164/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
165/31.08.2023 Hotărâre privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;
166/31.08.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 13.00, şi respectiv 06.09.2023, ora 13.00;
167/31.08.2023 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 12.00 şi, respectiv 06.09.2023, ora 12.00;

Materiale proiect

168/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.C. și M.P.-E.;
169/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2023;
170/31.08.2023 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Centrul de recreere și pregătire Buzău, zona dig râul Buzău, T 34, P 536, P 541, municipiul Buzău, județul Buzău”;
171/31.08.2023 Hotărâre privind rectificarea 2 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;
172/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 3;
173/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;
174/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 11 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;
175/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;
176/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui imobil – construcție, din domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
177/31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea completării și actualizării portofoliului de proiecte aferente “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Buzău 2017-2027”.
178/31.08.2023 Hotărâre pentru aprobarea bilanțului energetic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) al Municipiului Buzău.

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

pagina editata la data de sept. 8, 2023 @ 16:26

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading