Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Propuneri proiecte hotărâri

Transparență decizională

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 105 din 15.04.2024 privind organizarea şi funcţionarea Târgului de vară "DRĂGAICA – 2024".

Anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 105

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 102 din 08.04.2024 privind aprobarea modificării și completării REGULAMENTULUI PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI DE ÎNCHIRIERE A BICICLETELOR „VELOCITY BUZĂU”.

Anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 102

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 99 din 04.04.2024 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E, ÎMPREJMUIRI ȘI ALEI”, solicitat de SC NOA TRANS CONST SRL.

Anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 99

Acte și avize

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82/15.03.2024 privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău.

Anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80/14.03.2024 privind clasificarea în categoria funcțională „Străzi” și atribuirea de denumire drumului înscris în Cartea Funciară a municipiului Buzău nr. 74905.

Anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74 din 11.03.2024 privind clasificarea în categoria funcțională “Străzi” și atribuirea de denumire drumurilor înscrise în Cărțile Funciare ale municipiului Buzău nr. 71472 și 71652.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 74 – NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 68 din 06.03.2024 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 68

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67 din 04.03.2024 pentru modificarea nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr.34 din 25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 67

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 64/28.02.2024 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor bunuri – mijloace fixe, proprietate privată a municipiului Buzău

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 64

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 60/23.02.2024 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal Lucrări în cadrul proiectului cu denumirea “CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI HUB DE TRANSPORT ȘI AUTOBAZĂ PRIN RECONFIGURAREA TRAMEI STRADALE ÎN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU”.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 60

Anexe

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42/16.02.2024 privind modificarea 11 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Descarcă anunț

Proiect de hotărâre nr. 42

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40/14.02.2024 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE SEDIU D.R.D.P. – BUZĂU (SPAȚII BIROURI)”.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 40

Cerere și notă justificativă

Anexă

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37/12.02.2024 privind schimbarea denumirii Liceului Tehnic Buzău în Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”, începând cu anul școlar 2024 -2025.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 37

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39/13.02.2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 49/06.03.2019

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 39

Loading

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, sinteza secțiunilor de funcționare și dezvoltare, precum și listele obiectivelor de investiții pe anul 2024

Anunț public

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

Anexe proiect buget

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 04/05.01.2024 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 04

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 03/05.01.2024 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plății serviciului de salubrizare.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 03

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 272/12.12.2023 privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului).

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 272 – NORMATIV

Anexa

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 271/11.12.2023 privind aprobarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale din Municipiul Buzău.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 271

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 270/11.12.2023 pentru modificarea exprimării tarifului pentru serviciul public de salubrizare privind activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, reducerea tarifului de sortare și tariful facturare.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 270

Loading

► RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2016
RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2015

Primăria municipiului Buzău, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din subordine, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate bunei desfăşurări a activităţii de administrație public (taxe și impozite, urbanism și amenajarea teritoriului, fond funciar,cadastru și publicitate imobiliară, reprezentare în justiție, tehnic, resurse umane, evidență electoral,constatarea și sancționarea contraveniențelor). Datele furnizate de dvs. sunt necesare întocmirii documentelor solicitate de dvs. şi generării de autorizații, avize, certificate, adeverințe, titluri de proprietate, impuneri. Refuzul dvs. determină imposibilitatea soluţionării solicitării dvs. şi a întocmirii documentelor enumerate mai sus.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autorităţi publice centrale şi locale, instituții de învățământ și de educație,societăți bancare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul de relații cu publicul, ghișeele 11-15.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Potrivit art.1 lit a)din Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter personal nr.90/2006,notificarea nu este necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petiționari,este efectuată de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale,serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale,companiile și societățile naționale,societățile comerciale de interes județeansau local și regiile autonome,în vederea îndepliniriiunor obligații legale.

pagina editata la data de ian. 18, 2024 @ 12:41

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading