Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

ALTE SERVICII ONLINE

Propuneri proiecte hotărâri

Transparență decizională

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5/13.01.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA BUZĂU”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 5

Descarcă anunț public

Avize

Anexă

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 07.01.2022 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice din Municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 1

Descarcă anunț public

Documentație

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 246 DIN 27.12.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII PROFESIONALE: PNEUMOLOGIE, RADIOLOGIE, RMN, BRONHOSCOPIE, SPIROMETRIE, SOMNOLOGIE, RECUPERARE RESPIRATORIE, LABORATOR ANALIZE, CU REGIM DE INALTIME P+2”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 246

Descarcă anunț public

Documentație 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 241 DIN 15.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE, Str. Depozitului, nr. 9 și nr. 13″, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 241

Descarcă anunț public

Documentație

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 240 din 15.12.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE HALA SERVICE”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 240

Descarcă anunț public

Anexe

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 217 DIN 25.11.2021 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 262/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1

Descarcă proiect de hotărâre nr. 217

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 216 din 25.11.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, situate în strada Lunei nr. 47

Descarcă proiect de hotărâre nr. 216

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 215 din 22.11.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, LOCUINȚE DE SERVICIU, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE D+P+3E+4 RETRAS+ÎMPREJMUIRE”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 215

Descarcă anunț public

Documentație proiect

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 203 din data de 12.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare al Municipiului Buzău

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 203

Descarcă anunț public

Anexă Regulament Salubrizare

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 199 din 09.11.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 199

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 198 din 05.11.2021 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 198

Descarcă anunț public

Anexă

Adrese RER

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.197 din 05.11.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE FABRICĂ DE PRODUCȚIE POLISTIREN EXPANDAT CAȘERAT CU MEMBRANĂ BITUMINOASĂ”

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 197

Descarcă anunț public

Documentație proiect

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 191 din 22.10.2021 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 191

Descarcă anunț public

Anexe Proiect de Hotărâre nr. 191

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 190 din 22.10.2021 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 190

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 176 din data de 30.09.2021 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 176

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 175 din data de 30.09.2021 privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 175

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 169 din data de 20.09.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “REALIZARE SURSĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ (CENTRALĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ PE COMBUSTIBIL GAZOS) PENTRU UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALTE CLĂDIRI PUBLICE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUZĂU – PALATUL COMUNAL” în Municipiul Buzău, str. OLTEȚULUI, nr. 4

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 169

Descarcă anunț public

Documentație

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 168 din data de 17.09.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE, ACCES, PARCARE ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE” Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 168

Descarcă anunț public

Documentație

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 150 din data de 18.08.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE” municipiul Buzău, judeţul Buzău, str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 4

Descarcă proiect de hotărâre nr. 150

Descarcă anunț public

Documentație

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 149 din data de 18.08.2021 pentru aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 149

Descarcă anunț public

Documentație

► RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2016
RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2015

Primăria municipiului Buzău, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din subordine, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate bunei desfăşurări a activităţii de administrație public (taxe și impozite, urbanism și amenajarea teritoriului, fond funciar,cadastru și publicitate imobiliară, reprezentare în justiție, tehnic, resurse umane, evidență electoral,constatarea și sancționarea contraveniențelor). Datele furnizate de dvs. sunt necesare întocmirii documentelor solicitate de dvs. şi generării de autorizații, avize, certificate, adeverințe, titluri de proprietate, impuneri. Refuzul dvs. determină imposibilitatea soluţionării solicitării dvs. şi a întocmirii documentelor enumerate mai sus.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autorităţi publice centrale şi locale, instituții de învățământ și de educație,societăți bancare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul de relații cu publicul, ghișeele 11-15.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Potrivit art.1 lit a)din Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter personal nr.90/2006,notificarea nu este necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petiționari,este efectuată de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale,serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale,companiile și societățile naționale,societățile comerciale de interes județeansau local și regiile autonome,în vederea îndepliniriiunor obligații legale.

pagina editata la data de aug. 18, 2021 @ 15:09

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.