Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

Propuneri proiecte hotărâri

Transparență decizională

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 131/29.06.2022 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice și a unor rețele de termoficare proprietate privată a municipiului Buzău

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 131

Anexe

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 130/29.06.2022 pentru modificarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 130

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 129 din data de 28.06.2022 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 129

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 116/06.06.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităţii de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, a activității de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 116

Anexa nr. 1 – CS 1 – Deszăpezire

Anexa nr. 2 – CS 2- Menajer

Anexa nr. 3 – CS 3- Stradal

Anexa nr. 4 – Studiu de fundamentare-oportunitate

Anexa nr. 5 – Contract

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 103/13.05.2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND ASIGURAREA NUMĂRULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE ȘI STABILIREA SUPRAFEȚELOR MINIME DE SPAȚII VERZI ȘI PLANTATE PENTRU CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI AUTORIZATE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 103

Descarcă regulament

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 102 din data de 12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău în staţia de sortare de la Vadu Pașii

Descarcă anunț public

Anexa 1 la CS Sortare

ANEXA 2 si 3 la CS Sortare

Anexa 1 – Caiet de sarcini sortare

Anexa 2 – Studiu de oportunitate activitate sortare

Anexa3 – Model Contract SORTARE

Descarcă proiect de hotărâre nr. 102

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 101 din data de 12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 101

Anexa 1 – Regulament

Anexa 2 – Caiet de sarcini

Anexa 3 – Studiu oportunitate

Anexa 4 – Contract depozitare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 93/06.05.2022 privind înființarea Teatrului Municipal „V. Maximilian” Buzău ( Varianta 2)

Descarcă anunț public

Organigramă

Descarcă proiect de hotărâre nr. 93

REFERAT APROBARE TEATRU

Regulament TEATRU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95/10.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de comerţ ilicit în municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 95

Descarcă Referat + Raport specialitate

Descarcă regulament

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 93/06.05.2022 privind înființarea Teatrului Municipal „V. Maximilian” Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 93

Organigramă

Refererat de aprobare

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 92/05.05.2022 privind organizarea şi funcţionarea Târgului de vară „DRĂGAICA – 2022”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 92

Anexe

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 78/06.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 78

Anexă

Descarcă Raport de specialitate + Referat

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77/04.04.2022 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “AUTORIZARE CONSTRUIRE CENTRU DE SERVICII RECREATIVE”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 77

Anexă

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76/01.04.2022 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI DOTĂRI AFERENTE (LA PARTER SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII)”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 76

Anexă

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 50/16.03.2022 privind modificarea 6 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 50

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 48/16.03.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

Descarcă proiect de hotărâre nr. 48

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 46/15.03.2022 privind modificarea 6 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 46

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37/07.03.2022 pentru aprobarea documentației privind delegarea serviciului public pentru gestionarea toaletelor publice din Municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 37

Descarcă anunț public

Anexa 1 Studiu de fundamentare

Anexa 2 REGULAMENT

Anexa nr. 3 – caiet sarcini

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 din data de 07.02.2022 pentru aprobarea Studiului de fundamentare pentru delegarea serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea cimitirelor publice din municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 17

Descarcă anunț public

Studiu fundamentare cimitire publice

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13/03.02.2022 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet

Descarcă proiect de hotărâre nr. 13

Descarcă anunț public

ANEXA nr. 1

ANEXA nr. 2

► RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2016
RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2015

Primăria municipiului Buzău, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din subordine, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate bunei desfăşurări a activităţii de administrație public (taxe și impozite, urbanism și amenajarea teritoriului, fond funciar,cadastru și publicitate imobiliară, reprezentare în justiție, tehnic, resurse umane, evidență electoral,constatarea și sancționarea contraveniențelor). Datele furnizate de dvs. sunt necesare întocmirii documentelor solicitate de dvs. şi generării de autorizații, avize, certificate, adeverințe, titluri de proprietate, impuneri. Refuzul dvs. determină imposibilitatea soluţionării solicitării dvs. şi a întocmirii documentelor enumerate mai sus.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autorităţi publice centrale şi locale, instituții de învățământ și de educație,societăți bancare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul de relații cu publicul, ghișeele 11-15.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Potrivit art.1 lit a)din Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter personal nr.90/2006,notificarea nu este necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petiționari,este efectuată de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale,serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale,companiile și societățile naționale,societățile comerciale de interes județeansau local și regiile autonome,în vederea îndepliniriiunor obligații legale.

pagina editata la data de aug. 18, 2021 @ 15:09

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.

MASURI PREVENIRE COVID-19