Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

Propuneri proiecte hotărâri

Transparență decizională

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 121/07.06.2023 privind actualizarea unor anexe aprobate prin Hotărârile de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 134/27.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din Municipiul Buzău și nr. 213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Buzău.

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 121 NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 120/30.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE, CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE”.

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 120 NORMATIV

1. ACTE

2. AVIZE

3. MEMORIU

4. REGULAMENT

5. PLANȘE

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 112/23.05.2023 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 112

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 111/22.05.2023 privind schimbarea denumirii Colegiului Economic Buzău în Colegiul Economic „Regele Mihai I”, începând cu anul școlar 2023 -2024.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 111

Loading

Proiect de hotărâre nr. 107/18.05.2023 privind completarea și actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 101/26.06.2015.

Descarcă anunț public

Descarcă anunț public – Rectificare

Descarcă proiect de hotărâre nr. 107 NORMATIV

Loading

Proiect de hotărâre nr. 93/08.05.2023 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 93

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 89/02.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 89

Descarcă documentație PUZ Tarlaua 33 – etapa II

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 88/27.04.2023 pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societatea RAM TERMO VERDE S.R.L., pentru prestarea unor servicii conexe activității de bază.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 88

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 68/13.04.2023 privind modificarea 9 a Anexei nr. 4 -Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 68

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67/ 13.04.2023 privind organizarea și funcționarea Târgului de vară “Drăgaica – 2023”

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr.67

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 59/05.04.2023 pentru completarea 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 59

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58/03.04.2023 pentru aprobarea Regulamentului local privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Buzău.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 58

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55/28.03.2023 pentru modificarea nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 55

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54/24.03.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în Tarlaua 19, Parcela 100.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 54

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 48/16.03.2023 privind lămurirea unor prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 303/28.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 48 – NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41/14.03.2023 pentru aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU “AUTORIZARE DEMOLARE NC 72594-C1 ȘI NC 72594-C2, CONSTRUIRE CABINET ȘI FARMACIE VETERINARĂ, SEDIU SOCIETATE, LOCUINȚĂ DE SERVICIU ȘI ANEXE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E ȘI IMPREJMUIRE”.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 41

Documentație

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33/02.03.2023 pentru completarea și modificarea 2 a H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 33

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28/16.02.2023 privind schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman” în Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman”, începând cu anul școlar 2023 – 2024

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 28

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21/14.02.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 267/30.10.2008 privind aprobarea Statutului municipiului Buzău.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotarâre nr. 21/14.02.2023

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17/08.02.2023 pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 17 – NORMATIV

Loading

► RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2016
RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind aplicarea Legii nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică – 2015

Primăria municipiului Buzău, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din subordine, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate bunei desfăşurări a activităţii de administrație public (taxe și impozite, urbanism și amenajarea teritoriului, fond funciar,cadastru și publicitate imobiliară, reprezentare în justiție, tehnic, resurse umane, evidență electoral,constatarea și sancționarea contraveniențelor). Datele furnizate de dvs. sunt necesare întocmirii documentelor solicitate de dvs. şi generării de autorizații, avize, certificate, adeverințe, titluri de proprietate, impuneri. Refuzul dvs. determină imposibilitatea soluţionării solicitării dvs. şi a întocmirii documentelor enumerate mai sus.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autorităţi publice centrale şi locale, instituții de învățământ și de educație,societăți bancare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul de relații cu publicul, ghișeele 11-15.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Potrivit art.1 lit a)din Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter personal nr.90/2006,notificarea nu este necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petiționari,este efectuată de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale,serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale,companiile și societățile naționale,societățile comerciale de interes județeansau local și regiile autonome,în vederea îndepliniriiunor obligații legale.

pagina editata la data de mai 5, 2023 @ 12:14

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading