În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. PERFEKT PACK LINE S.R.L. cu sediul social în Buzău, str.Transilvaniei, nr. 100 Bis, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de P.U.D. pentru: „DESFIINTARE NC 67825-C1, NC 67825-C2, NC 67825-C3 ȘI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL CU AMANUNTUL, LOCUINȚĂ DE SERVICIU, DEMOLARE ȘI CONSTRUI ÎMPREJMUIRE PE 4 LATURI ȘI AMPLASARE 3 STEAGURI PUBLICIITARE”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, str.Transilvaniei, nr. 303, nr. cad. 67825

Anunț public

MEMORIU PUD

A2. REGLEMENTĂRI

A3. MOBILARE

Loading