Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Biroul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari

COMPONENȚĂ

> Gheorghe Marieana
> Toma Mariana
> Preotu Mihaela

Atributii

 • Asigură îndrumarea, îndrumarea, sprijinirea şi controlul întregii activităţi asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu următoarele acte normative:
  • Legea nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, modificată
  • H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007
  • Legea nr. 82/1991, a contabilităţii modificată
  • Ordin MEF nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop lucrativ
  • Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă
  • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
  • Legea nr. 53/2003, privind codul muncii, modificat, alte acte normative privind stabilirea salariilor şi indemnizaţiilor, precum şi a obligaţiilor aferente către bugetul de stat şi bugetele de protecţie socială
  • Alte acte normative specifice
 • Efectuează verificarea legalităţii activităţii asociaţiilor de proprietari, dar şi din punct de vedere financiar-contabil, respectând prevederile legale specifice, planificarea şi metodologia aprobată de conducătorul ierarhic superior.
 • Constată faptele ce constituie contravenţii prevăzute la art. 56(1) din Legea nr. 230/2007 şi art. 41 din Legea nr. 82/1991, a contabilităţii modificată şi aplică sancţiunile aşa cum sunt ele înscrise la art 56(2) din Legea nr. 230/2007 şi art. 42 din Legea contabilităţii, toate acestea coroborate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/1991, privind regimul juridic al contravenţiilor.
 • Asigură evidenţa tuturor asociaţiilor de proprietari din municipiul Buzău, actualizând datele cu privire la adresele asociaţiilor dar şi a blocurilor de locuinţe, precum şi numărul de apartamente care fac parte din asociaţie; numele, adresele şi telefoanele persoanelor care îndeplinesc funcţiile preşedinte, administrator, cenzor actualizând aceste date ori de câte ori intervin modificări, pe baza documentelor transmise de asociaţiile de proprietari.
 •  Primeşte şi arhivează „Situaţiile soldurilor elementelor de activ şi pasiv”, pentru fiecare asociaţie, urmăreşte depunerea în termen a acestora de către reprezentanţii legali ai asociaţiilor de proprietari, analizează datele înscrise în situaţii şi ia măsurile legale pentru nedepunerea lor în termen, dar şi pentru neîntocmirea lor în conformitate cu dispoziţiile legale.
 • Ţine evidenţa sesizărilor, petiţiilor, reclamaţiilor înregistrate cu privire la activitatea asociaţiilor de proprietari, întocmind răspunsurile în termenul legal.
 • Asigură actualizarea datelor şi informaţiilor puse la dispoziţia cetăţenilor prin site-ul oficial al instituţiei sau avizierul primăriei.
 • Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de şeful ierarhic în conformitate cu prevederile legale, conform activităţii depuse.

pagina editata la data de mai 5, 2020 @ 13:23

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading