Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

Serviciul Administrare Fond Locativ

COMPONENȚĂ

> Şerban Emil – şef serviciu
> Pascu Carmen
> Andronache Viorica
> Dedu Olimpia
> Radu Elena
> Giana Georgeta
> Dragu Mariana
> Drăghici Elena
> Mironescu Violeta
> Căpăţână Nelu
> Ungureanu Anda Alina

Atributii

 • Încheie în formă scrisă, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, contractele de închiriere pentru persoane fizice şi juridice beneficiare de fond locativ.
 • Organizează şi conduce evidenţa tehnic-operativă a contractelor de închiriere şi de vânzare-cumpărare.
 • Întocmeşte în formă scrisă, cu respecatarea legislaţiei în vigoare – Decretul Lege nr. 61/1990, Legea nr. 85/1992, republicată şi Legea nr. 112/1995 – contractele de vânzare-cumpărare a suprafeţelor locative cu destinaţia de locuinţă, achitate integral sau cu plata în rate lunare.
 • Ţine evidenţa lunară a încasărilor provenite din plata chiriiilor şi ratelor pentru spaţiile vândute.
 • Preia în administrare locuinţele construite din fondurile statului şi cele achiziţionate prin hotărâri ale Consiliului Local.
 • Acţionează în instanţă debitorii care înregistrează restanţe la plata chiriilor sau ratelor lunare pentru achitarea locuinţelorşi urmăreşte punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti emise de instanţele de judecată.
 • Ia măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare împotriva chiriaţilor care încalcă legea.
 • Efectuează la termenele stabilite de legislaţia în vigoare inventarierea fondului locativ administritat.
 • Include în lista de inventariere a mijloacelor fixe imobilele care trec în proprietatea statului şi administrarea serviciului.
 • Urmăreşte comportarea în timp a clădirilor din administrare pe toată perioada de exploatare.
 • Ia măsurile corespunzătoare pentru punerea în siguranţă a imobilelor care pun probleme în exploatare.
 • Întocmeşte programul anual de reparaţii curente şi capitale pentru clădirile din administrare.

pagina editata la data de mai 5, 2020 @ 13:30

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.

MASURI PREVENIRE COVID-19