Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli

COMPONENȚĂ

> Gîlcă Amalia Justina – şef serviciu
> Cîrcu Georgeta
> Aldea Izabela Violeta
> Saiu Daniela
> Căpăţînă Nicoleta
> Serescu Tania
> Necula Janeta Marcela

Atributii

 • verificarea  operaţiunilor economico-financiare consemnate în documente justificative;
 • efectuarea înregistrărilor contabile în mod cronologic;
 • verificarea erorilor în efectuarea operaţiunilor contabile;
 • evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
 • verificarea condiţiilor de exigibilitate a angajamentelor pe baza documentelor justificative  care să ateste operaţiunile respective;
 • întocmirea sistemului de registre, formulare şi documente contabile;
 • înregistrarea operaţiunilor privind  drepturi constatate, venituri încasate, cheltuieli efectuate şi obligaţii de plată cu termene legale de plată la 31 decembrie;
 • codificarea veniturilor şi cheltuielilor, după cum urmează:
  • simbolul din planul de conturi, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 19172005;
  • capitolul, subcapitolul, titlul, articolul şi aliniatul, pe fiecare sursă de finanţare, conform Ordinului nr. 1954/2005
 • analizarea cererilor de credite bugetare şi elaborarea unor propuneri privind repartizarea fondurilor necesare;
 • stabilirea rezultatului execuţiei bugetare proprii prin închiderea conturilor de cheltuieli şi a contului de finanţare;
 • preluarea plăţilor şi cheltuielor tuturor instituţiilor finanţate din bugetul local;
 • întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi depunerea acestora, conform Legii contabilităţii;
 • verificarea situaţiilor financiare depuse de ordonatorii de credite ai bugetului local;
 • centralizarea situaţiilor depuse şi corelarea indicatorilor deduşi din Bilanţul contabil, Contul de rezultat patrimonial şi situaţia fluxurilor de trezorerie;
 • confruntarea execuţiei bugetare raportate cu extrasele de cont emise de trezorerie, şi cu detalierea acesteia pe destinaţii economice;
 • întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor privind:
  • plăţile restante;
  • situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice;
  • disponibil din mijloace cu destinaţie specială;
 • confruntarea execuţiei bugetare raportate cu extrasele de cont emise de trezorerie, şi cu detalierea acesteia pe destinaţii economice;
 • întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor privind:
  • plăţile restante;
  • situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice;
  • disponibil din mijloace cu destinaţie specială;
 • elaborarea de “Note explicative” privind conţinutul situaţiilor financiare referitor la:
  • active fixe corporale, pe fiecare grupă, cu mişcările aferente exerciţiului;
  • stocuri şi metode de evaluare;
  • alte informaţii pentru fiecare element semnificativ;
 • elaborare, verificare şi centralizarea Contului de execuţie bugetară, în structura în care a fost elaborat bugetul, cu informaţii privind:
  • veniturile şi anume: prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare trimestriale/definitive, drepturi constatate, din anul curent şi din anii precedenţi, încasări realizate, stingeri pe alte căi decât încasări şi drepturi constatate;
  • cheltuielile şi anume: credite bugetare iniţiale, credite bugetare trimestriale/definitive, angajamente bugetare, angajamente legale, plăţi efectuate, angajamente legale de plătit, cheltuieli efective (costuri, consumuri);
  • rezultatul execuţiei bugetare;
 • evaluarea elementelor cuprinse în situaţiile financiare;
 • verificarea şi centralizarea execuţiilor bugetare ale fondurilor externe nerambursabile, fonduri cu destinaţie specială, venituri proprii ale instituţiilor, ş.a.;
 • fundamentarea proiectului de buget pentru anul urmator;
 • estimarea indicatorilor financiari pentru următorii 3 ani, conform Legii finanţelor locale;
 • definitivarea bugetului local, după apariţia legii bugetare anuale;
 • repartizarea bugetului aprobat pe ordonatori;
 • repartizarea fondurilor aprobate în buget, pe trimestre în funcţie de termenele de încasare a veniturilor şi de necesităţile de plată;
 • analiza execuţiei bugetare şi a necesităţii utilizării fondului de rulment;
 • analiza necesităţii operaţiunii de virare a creditelor bugetare, întocmirea situaţiilor necesare cercetării statistice, privind personalul, salariile asigurările sociale, de sănătate şi şomaj;
 • verificarea documentelor emise în concordanţă cu extrasele de cont;
 • compararea rapoartelor de încasări întocmite de Serviciul Încasări cu sumele efectiv încasate în contul din trezorerie şi alte bănci;
 • verificarea şi înregistrarea:
  • subvenţiilor primite de la bugetul de stat;
  • transferurilor de la alte bugete;
  • sumele defalcate din bugetul de stat;
 • păstrarea, arhivarea şi reconstituirea documentelor pierdute sau distruse;
 • elaborarea, în termen legal, a răspunsurilor la corespondenţa repartizată.

pagina editata la data de mai 5, 2020 @ 13:36

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading