Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări

COMPONENȚĂ

> Bârlă Doina
> Mircioagă Marilena
> Ion Vasile
> Bucur Cornelia

Atributii

• Eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală şi adresă.
• Întocmirea proiectelor de Hotărâre pentru Consiliul Local, privind atribuirea de denumiri de artere de circulaţie.
• Întocmeşte Nomenclatorul stradal şi de adresă al municipiului Buzău, parte integrantă a Registrului Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale.
• Asigură actualizarea planurilor topografice şi cadastrale aferente teritoriului administrativ al municipiului Buzău.
• Întreţine baza de date privind cadastrul imobiliar edilitar la nivelul municipiului.
• Organizarea activităţii de avizare şi eliberare a adeverinţelor specifice biroului, ca şi gestionarea datelor tehnice privind cadastrul imobiliar-edilitar la nivelul municipiului Buzău.
• Stabilirea, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi, a avizelor serviciilor deconcentrate şi societăţile posesoare de reţele tehnico-edilitare, după analizarea documentaţiilor de urbanism primite de la Serviciul de Urbanism şi Devoltare Urbană.
• Verificarea documentatiilor tehnice cadastrale in vederea rectificarii limitelor de vecinatate ale imobilelor proprietate privată faţă de terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Buzău.
• Urmărirea si recepţionarea lucrării de introducere a cadastrului imobiliar si edilitar, precum şi întocmirea băncii de date a municipiului.
• Întocmirea, la cerere, a adeverinţelor privind încadrarea imobilelor în intra- sau extravilanul municipiului Buzău în baza Planului Urbanistic General.

pagina editata la data de mai 5, 2020 @ 13:28

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading