Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii

COMPONENȚĂ

> Samoilă Titus Florian – şef serviciu
> Badiu Marius Liviu
> Lungu Emilia Isabela
> Drăgoi Constanţa
> Dimciu Victoria
> Radu Camelia Valentina
> Stoica Valerica

Atributii

 • urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului desprinse din hotărârile consiliului local;
 • urmăreşte şi participă la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 7/1996, Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
 • prezintă comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Buzău, rapoarte cu privire la modul de administrare a bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Buzău;
 • verifică documentaţiile tehnice întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991;
 • participă la acţiuni în comun cu celelalte sevicii, birouri ale Primăriei municipiului Buzău şi Poliţia Locală privind evidenţa şi administrarea domeniului public al municipiului;
 • duce la îndeplinire prevederile şi hotărârile Consiliului Local;
 • verifică documentaţiile tehnice ţn vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor propuse sau aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • asigură, împreună cu personalul din cadrul serviciului, administrarea patrimoniului constând din bunuri mobile şi imobile ce aparţin domeniului public de interes local şi domeniului privat al municipiului Buzău;
 • participă la toate acţiunile de interes public iniţiate de Consiliul Local al municipiului Buzău;
 • inventariază bunurile mobile şi imobile aflate pe domeniul public şi privat al municipiului Buzău;
 • face propuneri pentru închirierea, concesionarea sau asocierea precum şi alte modalităţi juridice de valorificare a patrimoniului municipiului Buzău;
 • întocmeşte documentaţia tehnică necesară concesionării, închirierii prin licitaţie publică a terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat;
 • pregăteşte şi participă la desfăşurarea licitaţiilor;
 • întocmeşte contractul de închiriere, de concesiune şi referatul de punere în posesie a terenurilor adjudecate în urma licitaţiilor;
 • transmite şi urmareste la Direcţia Economică îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din contractele încheiate ;
 • face propuneri în ceea ce priveşte administrarea domeniului public şi privat al municipiului Buzău.

pagina editata la data de mai 5, 2020 @ 13:28

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading