Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Ordine Publică

COMPONENȚĂ

> Nicolescu Constantin – şef serviciu
> Agenţi comunitari – funcţionari publici 112
> Agenţi comunitari – personal contractual 19

Atributiile Sefului de serviciu

 • organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Comunitare privind asigurarea pazei bunurilor, participarea la apărarea ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor;
 • participă, la solicitare, la încheierea contractelor de prestări servicii cu beneficiarii din zona de competenţă, întocmeşte planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică, menţine legătura permanentăa cu beneficiarii, urmăarind modul de desfăşurare a activităţilor specifice, şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;
 • urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile patrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concreta în cazul nerealizăarii lor;
 • asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către agenţii comunitari din cadrul Direcţiei de Poliţie Comunitară din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, asigurarea ordinii şi liniştii publice, regulile de convieţuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curăţenia şi comerţul stradal şi a normelor de protecţie a muncii;
 • constată contravenţiile date în competenţă, aplică sancţiunile potrivit legii şi ţine evidenţa acestora;
 • conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
 • stabileşte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;
 • informează deîndată conducerea Direcţiei de Poliţie Comunitară despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi apărare a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;
 • analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 • întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare.

Atributiile personalului de executie

 • să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;
 • la intrarea în serviciu să verifice locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi să ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 • să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;
 • să supravegheze ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 • să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;
 • să verifice obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi să sesizeze organele competente;
 • în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante ia măsuri de conducere şi de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Municipiului Buzău competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;
 • să constate contravenţiile date în competenţă şi să aplice sancţiunile potrivit legii;
 • să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

pagina editata la data de mai 5, 2020 @ 13:38

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading