Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri

COMPONENȚĂ

> Jipa Petronela – şef serviciu
> Dinu Maria Lorina
> Sava – Popa Felicia
> Voica Cristina Mariana
> Dobrescu Dana Florentina
> Diaconiţă Elena
> Batog Deli-Ana
> Mocanu Mihaela
> Sava Ricu Dan

Atributii

  • primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei şi a documentatiilor transmise de către cetăţeni sau de către instituţiile statului;
  • primirea, înregistrarea, soluţionarea şi expedierea răspunsurilor la cererile depuse conform Legii nr. 544/2001 şi a celor conform Legii nr. 52/2003;
  • expedierea corespondenţei soluţionate;
  • organizarea audienţelor susţinute de primar, viceprimari, secretarul primăriei şi transmiterea informaţiilor cerute de persoanele care solicită audienţe;
  • organizarea arhivei, precum şi eliberarea copiilor şi adeverinţelor solicitate de către cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, sau de către compartimentele de lucru ale aparatului de specialitate al primarului;
  • asigurarea coordonarii logistice pentru alegerile locale, generale şi a referendumurilor şi păstrarea listelor electorale permanente;
  • organizarea şi desfăşurarea în condiţiile prevăzute de lege a şedinţelor consiliului local şi ale comisiilor pe domenii de specialitate;
  • păstrarea evidenţei şi urmărirea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor primarului şi a hotărârilor consiliului local şi transmiterea acestora, în termen legal, în vederea exercitării controlului de legalitate de către Instituţia Prefectului judeţului Buzău.

pagina editata la data de mai 5, 2020 @ 13:20

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading