Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională

COMPONENȚĂ

> Manolache Maria – Șef serviciu
> Androne Florea – Consilier Etic
> Baciu Mirela
> Isbăşoiu Marcel
> Câmpeanu Luigi
> Coman Luminiţa

Atributii

 • punerea în executare a legilor si a celorlalte acte normative;
 • elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementări specifice autorităţii publice, precum si asigurarea avizării acestora;
 • elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, în vederea realizării competenţei autorităţii publice;
 • consiliere şi control;
 • gestionarea resurselor umane, prin:
  • asigurarea încă din faza de proiectare a necesarului de posturi pentru că funcţionarii publici sunt sursa fundamentală de creare a valorii;
  • obţinerea unei corelări strânse între obiectivele autorităţii şi acelea legate de partea umană a activităţii;
  • furnizarea îndrumării cu privire la concepţia şi managementul culturii instituţiei şi proceselor instituţionale, asfel încât acestea să ajute pe fiecare să-şi îndeplinească cât mai bine atribuţiile şi să permită obţinerea şi menţinerea unui corp de funcţionari publici competenţi;
  • evaluarea cerinţelor de performanţă ale personalului, necesare pentru a atinge obiectivele instituţiei şi să decidă modalităţile în care fiecare dintre aceste cerinţe trebuie satisfăcute;
  • reevaluarea nivelurilor de motivare pentru funcţionarii publici şi propunerea de căi de îmbunătăţire a lor;
  • evaluarea necesităţilor de instruire şi dezvoltare necesare atingerii obiectivelor;
  • stabilirea unui sistem adecvat de recompensare pentru personalul instituţiei;
  • stabilirea de politici de resurse umane care să susţină valorile instituţiei.
 • implementarea acquis-ului comunitar.

pagina editata la data de mai 5, 2020 @ 13:43

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading