DIRECȚIILE PRIMĂRIEI

În directa subordine a PRIMARULUI se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

> Cabinet Primar
> Direcția de Asistență Socială
> Direcția Finanțe Publice Locale
> Direcția Resurse Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea Calității, CFP
> Direcția Poliție Locală
> Serviciul Elaborare, Dezvoltare și Implementare Proiecte
> Serviciul Investitii și Achiziții Publice
> Compartimentul Dezvoltare Economică Locală
> Compartimentul Educație și Performanță Școlară
> Compartimentul Comunicare, Massmedia, Relații Internaționale
> Birou Audit Public Intern
> Expert Local pentru Romi
Compartimentul Protecție Civilă și Situații de urgență
> Centrul Cultural Alexandru Marghiloman

În directa subordine a VICEPRIMARILOR se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

> Arhitect Șef
> Direcția pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism
> Direcția Servicii Publice
> Serviciul Administrativ
> Biroul Comerț și Transporturi Locale

În directa subordine a SECRETARULUI se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:
> Direcția Administrație Publică Locală
> Direcția Evidență a Persoanelor
> Direcția Juridică

Regulament Intern

pagina editata la data de dec. 20, 2017 la ora 12:38

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.