Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

ALTE SERVICII ONLINE

DIRECȚIILE PRIMĂRIEI

În directa subordine a PRIMARULUI se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

> Cabinet Primar
> Direcția de Asistență Socială
> Direcția Finanțe Publice Locale
> Direcția Resurse Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea Calității, CFP
> Direcția Poliție Locală
> Serviciul Elaborare, Dezvoltare și Implementare Proiecte
> Serviciul Investitii și Achiziții Publice
> Compartimentul Dezvoltare Economică Locală
> Compartimentul Educație și Performanță Școlară
> Compartimentul Comunicare, Massmedia, Relații Internaționale
> Birou Audit Public Intern
> Expert Local pentru Romi
Compartimentul Protecție Civilă și Situații de urgență
> Centrul Cultural Alexandru Marghiloman

În directa subordine a VICEPRIMARILOR se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

> Arhitect Șef
> Direcția pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism
> Direcția Servicii Publice
> Serviciul Administrativ
> Biroul Comerț și Transporturi Locale

În directa subordine a SECRETARULUI GENERAL se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:
> Direcția Administrație Publică Locală
> Direcția Evidență a Persoanelor

Regulament Intern
HCL 77/2016

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.