Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Compartimentul Protecție Civilă și Situații de urgență

COMPONENȚĂ

Popa Ilie Marian

DATE CONTACT

Adresa: Piata Daciei, nr. 1, camera Registratura
Telefon: 0238 411 616 / 0371 502 242 / 0238 411 015/336
Email: ghiseu.unic@primariabuzau.ro

Atributii

  • Colectează date referitoare la prognozele de producere a unor fenomene meteorologice periculoase şi apariţia unor factori ce pot produce dezastre, analizează şi formulează propuneri în vederea includerii lor în planurile de prevenire şi intevenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilorilor intemperiilor, calamităţilor şi catastrofelor;
  • Elaborează şi revizuieşte ori de câte ori se impune, planurile de prevenire şi intevenţie la situaţii de urgenţă;
  • Informează primarul despre producerea unor situaţii de urgenţă, urmăreşte aplicarea măsurilor dispuse de către acesta şi pune la dispoziţia acestuia şi a structurii responsabile, datele necesare comunicării publice;
  • Asigură funcţionalitatea secretariatului tehnic al Centrului operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă al municipiului sub coordonarea primarului, în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
  • Verifică periodic, starea de funcţionarea a Sistemului centralizat de înştiinţare şi alarmare a populaţiei la nivelul municipiului;
  • Asigură funcţionalitatea Adăposturilor publice de protecţie civilă existente pe teritoriul municipiului;
  • Informează populaţia municipiului asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă, a măsurilor preventive ce trebuiesc luate, precum şi a modului de comportare în astfel de situaţii, prin toate mijloacele legale.
  • Compartimentul Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale primarului.

pagina editata la data de iul. 12, 2023 @ 14:01

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading