Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

Biroul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari

Rotaru Florica – Șef Birou

Biroul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari

Inspector – Gheorghe Marieana
Inspector – Vlad Georgiana Larisa

DATE CONTACT

Adresă: Piața Daciei nr. 1 camera 36
Telefon direct:  0238-717881 sau 0238-411015   interior 336
Email: ghiseu.unic@primariabuzau.ro


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni – Joi          8:00 – 16:30
Vineri                8:00 – 14:00

ATRIBUȚII

* – Asigură îndrumarea, sprijinirea și controlul întregii activități asociațiilor de proprietari, în conformitate cu următoarele acte normative:

– Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

– O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ

– O.M.F.P 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial:

– Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul nr.1058/2019 privind aprobarea conținutului – cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului;

* – Asigură și răspunde de toate activitățile desfășurate în cadrul Biroului  Îndrumare și Control Asociații de Proprietari;

* – Asigură, verifică și răspunde de parcurgerea procedurilor legate de legislația în vigoare și a altor acte normative legate de activitatea  cadrul Biroului  Îndrumare și Control Asociații de Proprietari;

* – Efectuează verificarea legalității activității asociațiilor de proprietari din punct de vedere:

– al înființării și înregistrării asociației de proprietari;

– al organizării adunărilor generale în conformitate cu Legea 196/2018

– al drepturilor și obligațiilor proprietarilor;

– al organizării și funcționării asociațiilor de proprietari, legalitatea numirii președintelui,cenzorului sau comisiei de cenzori, membrilor comitetului executiv, administratorul, respectarea atribuțiilor legale de către toate persoanele cu funcții elective sau angajate ale asociațiilor de proprietari;

– al  modului de administrare de către conducerea asociației de proprietari;

*  – Exercită control asupra activității financiar –contabile din cadrul asociațiilor de proprietari , din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari, pe o perioadă de trei luni

–  propune persoanele care au certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii  in vederea atestării

* – Întocmește procese verbale de verificare în condițiile în care se constată nerespectarea legislației în activitatea asociațiilor de proprietari sau note de control după caz.

* – Constată fapte ce constituie contravenții prevăzute la art.102  din Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, și aplică sancțiunile așa cum sunt ele înscrise la art.102 din aceeași lege coroborat cu OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

*- Întocmește răspunsuri, în termenul legal la sesizări, petiții, reclamații cu privire la activitatea asociațiilor de proprietari înregistrate în condica de primire și repartizate

*  – Are obligația de a respecta dispozițiile Regulamentului de   Organizare și Funcționare al Primăriei municipiului Buzău;

* –  De a respecta,  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

* –  Legea nr. 319/14 iulie 2006 – privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a lucrătorilor respectând, Normele privind securitatea și sănătatea în muncă precum și cele din domeniu, în vederea prevenirii accidentelor de muncă și îmbunătățirea acestora.

* –  Să cunoască și să își însușească toate procedurile, politicile, instrucțiunile interne in materia prelucrării și asigurării securității datelor cu caracter personal;

* – Să aplice si să respecte procedurile, politicile, instrucțiunile interne in materia prelucrării si asigurării securității datelor cu caracter personal;

* –  Să nu dezvăluie datele cu caracter personal pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele in privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile, politicile, instrucțiunile angajatorului, prin contractul individual de muncă sau fișa postului;

* – De a prelucra datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute in fișa postului, in contractul individual de muncă sau in regulamentul intern, având acordul si instrucțiuni din partea Angajatorului  sau din obligația conformării la o dispoziție imperativă a legii;

* – De a respecta măsurile tehnice si organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, in special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date in cadrul unei rețele, precum si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

* – Să aplice și să respecte procedurile, politicile, instrucțiunile interne în materia prelucrării și asigurării securității datelor cu caracter personal;

* – De a păstra secretul de serviciu, precum și confidențialitatea informațiilor și a documentelor;

* – Implementează, menține și îmbunătățește documentele și sistemul de control;

* – Utilizează fluxul programului INFOCET;

* – Să nu dezvăluie datele cu caracter personal pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele in privința cărora ii este permis acest lucru prin procedurile, politicile, instrucțiunile angajatorului, prin contractul individual de muncă sau fisa postului;

* – Să utilizeze informațiile cu bună credință și numai în interesul Angajatorului, fără a aduce vreun prejudiciu;

* – Îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful ierarhic în conformitate cu prevederile legale, conform activității depuse.

pagina editata la data de iul. 12, 2023 @ 14:09

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading