Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Buget Finante

Căpățînă Nicoleta-Mariana – Șef Serviciu

Consilier superior – Cîrcu Georgeta
Consilier superior – Mihaela Frățilă
Consilier superior – Saiu Daniela
Inspector principal – Aldea Izabela-Violeta
Inspector principal – Ioachimescu Alina
Inspector principal – Serescu Tania

DATE CONTACT

Adresa: Piața Daciei nr. 1 (Palatul Comunal), camera 19
Telefon: 0238 717 932
Email: ghiseu.unic@primariabuzau.ro

ATRIBUȚII

 • asigură respectarea legalităţii operaţiunilor şi a disciplinei financiar/bugetare;
 • verifică proiectele bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi estimările pe urmatorii 3 ani;
 • propune defalcarea indicatorilor bugetului pe trimestre şi subdiviziuni ale clasificatiei bugetare;
 • comunica bugetele aprobate către ordonatorii terţiari de credite;
 • analizeaza periodic execuţia bugetară;
 • analizeaza cererile şi documentaţiile pentru alocarea resurselor bugetare;
 • propune modificarea repartiţiei trimestriale precum şi virarea creditelor bugetare;
 • verifică şi centralizează, periodic, necesarul de cheltuieli în baza notelor de fundamentare, şi a bugetului aprobat;
 • asigură împreună cu Trezoreria Buzau operaţiunile de închidere a exerciţiului bugetar, în baza normelor anuale emise de Ministerul Finantelor Publice;
 • verifică şi centralizează situaţiile financiare depuse de ordonatorii terţiari de credite;
 • asigură centralizarea şi elaborarea contului anual de execuţie bugetara, spre a fi aprobat în şedinta publică a consiliului local;
 • întocmeste documentele privind aprobarea si rectificarea bugetului general al municipiului  Buzău;
 • asigură înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale, în conformitate cu Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008
 • implementează, menţine şi îmbunătăţeşte sistemul de management al calitaţii ISO 9001:2008.

pagina editata la data de iul. 12, 2023 @ 11:55

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading