Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

Serviciul Control, Inspecţie şi Facilităţi Fiscale Persoane Fizice

Militaru Georgeta – Șef Serviciu

COMPONENȚĂ

> Consilier –  Mărăcine Ion
> Inspector  –  Chirciu Delia
> Inspector –  Hurlup Oana
> Inspector –  Manolache Sorin Alexandru
> Inspector –  Popa Leonard Gabriel
> Inspector –  Stanciu Angela
> Referent –  Disantolo Paolo Giuliano
> Referent – Ungureanu Gabriel

DATE CONTACT
Adresa: Piața Teatrului nr. 1
Telefon: 0238 727 873
Email: directiaec@primariabuzau.ro

0238 727 873
0238 717 682 (int. 337)

0238 727 873
0238 717 682 (int. 343)

Atributii

 • gestionează activitatea de constatare, control şi inspecţie fiscală a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice , conform prevederilor Legii 207/2015 privind codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare ;
 • analizeză şi evaluează informaţiile fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;
 • emite decizii de modificare sau nemodificare a bazei de impunere pentru obligaţiile fiscale stabilite în urma inspecţiei conform Raportului de inspecţie fiscale ;
 • urmăreşte modul de realizare la termen a măsurilor stabilite prin actul de control / verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei contabile şi fiscale / verifică locurile unde se realizeaza activităţi generatoare de impozite şi taxe locale impozabile ;
 • colaborează cu Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale Persoane Fizice şi sprijină activitatea acestuia în vedere urmăririi şi recuperării debitelor ;
 • realizează activităţi de inventariere a masei impozabile urmărind impunerea în evidenţa fiscală a clădirilor, conform autorizaţiilor de construire şi colaborează cu Serviciul Autorizaţii, Urbanism Amenajare Teritoriu în vederea stabilirii şi colectării taxei de regularizare ;
 • verifică şi soluţionează cererile pentru acordarea facilitatilor fiscale acordate persoanelor fizice conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi conform H.C.L. a Consiliului Local al Municipiului Buzau;
 • înştiinţează contribuabilii în vederea luării la cunoştinţă  privind facilitatea fiscală acordată și a eventualelor obligaţii de plată în cazul în care rezultă creanţe fiscale de plată ;
 • asigură revizuirea permanentă a facilităţilor prin efectul legii ;
 • analizează şi soluţionează diverse sesizări / solicitări adresate de către contribuabili / instituţii;
 • constată / sancţionează conform prevederilor legale sau hotărârilor Consilului Local şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea
  abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale ;
 • analizează debite şi prezintă organelor competente propuneri pentru compensări / restituiri de impozite şi taxe ;
 • solutionează cererile de radieri autod in evidența fiscală a mijloacelor de transport;
 • verifică dosare fiscale auto din arhiva instituției şi le transmit unităţilor administrativ teritoriale din tară ( transferuri auto ), la schimbarea domiciului cetățenilor din municipiu;
 • acordă consiliere fiscală privind impozitele şi taxele locale ;
 • asigură şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi documentelor privind activitatea contribuabililor.

pagina editata la data de nov. 9, 2023 @ 09:45

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading