Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Control si Inspectie fiscala persoane juridice

Vasile Laurenţiu – Șef Serviciu

COMPONENȚĂ

Consilier – Cruceru Daniela-Mariana
Consilier – Barbu Gabriel
Inspector – Neamu Iuliana
Consilier – Pleşa Cristina
Consilier – Posea Rădiţa
Inspector – Roşca Mădălina
Inspector – Sava Marius
Inspector – Tănase Iulian

DATE CONTACT

Adresa: Piața Teatrului nr. 1
Telefon: 0238 727 871
Email: directiaec@primariabuzau.ro

Camera 39B
Telefon: 0238 717 871
0238 717 682  (int. 340)

ATRIBUȚII

Atribuţiile generale ale serviciului :

 • Determinarea bazei reale impozabile în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor persoane juridice .
 • Efectuarea de inspecţii fiscale asupra contribuabililor persoane juridice indiferent de forma de organizare, care au obligaţii de stabilire şi plată a impozitelor , taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local al municipiului Buzău , în conformitate cu prevederile legale.

Atribuţiile specifice ale serviciului :

 • Organizează  activitatea de efectuare a inspecţiei fiscale şi elaborează Programul ( planificat şi realizat ) de inspecţii fiscale pe an , trimestru şi lună, structurat pe contribuabili, forme de inspecţii fiscale, inspectori, durată şi timp.
 • Efectuează inspecţia fiscală, conform prevederilor Legii 207/2015 privind codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare
 • Constată şi investighează din punct de vedere fiscal toate actele şi faptele rezultate din activitatea contribuabilului supus inspecţiei, privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local în vederea descoperirii de elemente noi , relevante pentru aplicarea legii fiscale.
 • Analizează şi evaluează informaţiile fiscale în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse
 • Verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei contabile şi fiscale.
 • Constată şi sancţionează conform prevederilor legale sau hotărârilor Consilului Local şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale.
 • Emite decizii de modificare sau nemodificare a bazei de impunere pentru obligaţiile fiscale stabilite în urma inspecţiei conform Raportului de inspecţie fiscală.
 • Sesizează dacă este cazul , organele de urmărire penală când în urma inspecţiei se constată existenţa unor fapte care ar putea intruni elementele constitutive ale unei infracţiuni.
 • Urmăreşte modul de realizare la termen a măsurilor stabilite prin actul de control.
 • Efectuează controlul declaraţiilor fiscale operate în evidenţa fiscală.
 • Gestionează contractele de concesiune, închiriere, asociere în participaţiune, acorduri în folosinţă gratuită, acorduri de teren etc. şi asigură corespondenţa cu Direcţia de Patrimoniu şi Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale Persoane Juridice  privind stadiul de încasare şi modul de respectare a clauzelor prevăzute  în contracte.
 • Analizează şi prezintă organelor competente propuneri în legătură cu acordarea de compensări şi restituiri de impozite şi taxe.
 • Acordă consiliere fiscală privind impozitele şi taxele locale .
 • Asigură şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi documentelor privind activitatea contribuabililor.

pagina editata la data de nov. 9, 2023 @ 09:42

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading