Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Financiar Contabil

Slabu Cristina – Șef Serviciu

COMPONENȚĂ

Inspector – Baltă Adriana
Inspector – Voica Cecilia
Inspector – Ortopelea Bogdan
Inspector – Drăgan Gabriel
Inspector – Coman Alina
Inspector – Chițu Dana
Consilier – Mareș Robert

DATE CONTACT

Adresa: Piața Daciei nr. 1, camera 21A
Telefon: 0238717931
Centrala: 0238 411 015- int 308
Email: ghiseu.unic@primariabuzau.ro

ATRIBUȚII

 • asigură respectarea legalităţii operaţiunilor şi a disciplinei financiar/contabile;
 • exercită controlul financiar preventiv cu respectarea reglementarilor legale;
 • asigură plata drepturilor salariale și a altor drepturi de natură salarială a personalului propriu al Primăriei municipiului Buzău și a persoanelor cu funcții de demnitate publică alese și numite;
 • întocmeste lunar raportările statistice privind salarizarea, declarațiile privind obligațiile de plată datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, sănătate și somaj
 • ține evident sintetica si analitica a tuturor conturilor confor prevederilor legale
 • înregistrează în contabilitate documentele ce stau la baza operațiunilor contabile în mod sistematic și cronologic;
 • întocmește ordinele de plată pentru efectuarea plăților către furnizori, precum și dispozițiile de plată și încasare privind acordarea de avansuri spre decontare și urmărirea decontării acestora;
 • întocmirea filei de cec pentru ridicări de sume din bancă respectând plafoanele de plăţi conform legislaţiei în vigoare;
 • primirea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor şi ieşirilor din magazie;
 • întocmirea şi verificarea balanţei de verificare lunare avându-se în vedere concordanţa dintre conturile analitice şi sintetice;
 • întocmirea şi depunerea către D.G.F.P.S. a bilanţului trimestrial şi anual pentru activitatea instituţiei;
 • înregistrarea încasării veniturilor bugetului local şi a cheltuielilor generate de plata achiziţiilor de bunuri, serviciilor prestate, plata drepturilor salariale şi a contribuţiei instituţiilor la bugetul de stat , consumului de materiale, etc;
 • întocmirea şi depunerea la Trezorerie a situaţiei decadale privind prognoza plăţilor;
 • întocmirea şi transmiterea anuală a extrasului de cont furnizori în vederea confirmării soldului din contabilitate;
 • participarea la acţiuni de inventariere a mijloacelor fixe , materialelor şi a obiectelor de inventar precum şi a mijloacelor baneşti ori de câte ori este nevoie;
 • răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare;
 • elaborarea şi redactarea corespondenţei specifice, repartizată serviciului.
 • efectuează şi înregistrează cronologic şi sistematic plăţile prin casierie şi prin conturile din trezorerie, cu respectarea legii.

pagina editata la data de iul. 12, 2023 @ 11:56

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading