Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

ALTE SERVICII ONLINE

Serviciul Relatii cu Publicul si Gestionarea Dosarelor Fiscale

Lazăr Daniela Georgeta – Șef Serviciu

COMPONENȚĂ

Toşu Elena
Moisac Maria
Andrei Maria
Rotaru Florica
Clinciu Veronica

DATE CONTACT

Adresa: Piața Daciei nr. 1, camera 32
Telefon: 0238 711 732
Centrală: 0238 717 658 int. 339

ATRIBUȚII

 • Oferă cu promtitudine informaţiile de care cetăţenii au nevoie pentru rezolvarea problemelor fiscale;
 • Pune la dispoziţia contribuabilului formulare standardizate gratuite în timp operativ, asistă şi îndrumă completarea corectă a acestor formulare în limita competenţelor funcţionale;
 • Verifică documentele sosite prin poştă, fax, curier sau direct din partea cetăţenilor, clasifică documentele primite pe tipuri de probleme;
 • Verifică documentele anexate formularelor standardizate necesare rezolvării unor probleme, în conformitate cu normele metodologice stabilite şi legislaţia în vigoare;
 • Înregistrează în ordine cronologică în Registrul Unic de intrare /ieşire toate documentele primite;
 • Clasifică documentele pe tipuri de probleme;
 • Transmite către compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Finanţe Publice Locale Buzău documentele înregistrate şi repartizate;
 • Preia, înregistrează şi expediază direct, prin poştă, fax, răspunsurile către persoane fizice sau juridice conform borderourilor de expediere;
 • Întocmeşte necesarul, gestionează şi justifică timbrele poştale sau cheltuielile efectuate prin serviciul poştal TP;
 • Preia şi înregistrează corespondenţa returnată;
 • Redirecţionează conform prevederilor legale corespondenţa ce nu intră în sfera de competenţă a instituţiei;
 • Asigură activitatea de afişare a documentelor privind activitatea Direcţiei sau a Consiliului Local, se ocupă de actualizarea documentelor existente pe panourile de afişaj ale instuţiei şi elimină documentele expirate;
 • Urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate, adaptând programele şi metodele de lucru;
 • Prezintă fişele de audienţă şefilor de serviciu, în vederea informării executivului asupra problemelor semnalate de petenţi şi asigură asistenţa la audienţe, ţinând evidenţa acestora;

Atribuţii privind Arhiva Fiscală a Direcţiei Finanţe Publice Locale Buzău:

 • Asigură ordonarea, păstrarea şi conservarea documentelor de arhivă;
 • Organizează depozitul după criterii prealabil stabilite;
 • Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidenţă curentă;
 • Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor solicitate de cetăţeni, în conformitate cu legile aflate în vigoare;
 • Pune la dispoziţie, pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, verifică la restituire integritatea documentelor împrumutate, reintregrarea la fond după restituirea acestora;
 • Iniţiază activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic în cadrul Direcţiei Finanţe Publice Locale Buzău;
 • Selectează şi întocmeşte procesul verbal de selecţionare pentru documentele propuse spre eliminare, cărora le-a expirat termenul de păstrare în arhivă şi asigură predarea acestora, pe bază de proces verbal de predare-primire;

pagina editata la data de feb. 8, 2021 @ 10:36

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.