Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Serviciul Investiții, Achiziții Publice

Turcoman Aurelia – Șef Serviciu

Consilier – Stirbaț Doina Mihaela

Consilier – Voicu Alina Lorena

Consilier – Iancu Elena Alice

Consilier – Moglan Maria Nicoleta

DATE CONTACT

Adresa: Piața Daciei, nr.1, Buzău
Telefon/Fax: 0371.502.242
Email: ghiseu.unic@primariabuzau.ro

ATRIBUȚII

 • Elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, programul anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial pe baza caruia se planifica procesul de achizitie, precum si strategia anuala a achizitiilor publice;
 • Intocmeste, in baza propunerilor transmise de compartimentele de specialitate ale institutiei, precum si ale institutiilor subordonate, liste de investitii, care vor fi supuse aprobarii Consiliului Local al municipiului Buzau;
 • Elaboreaza documentatia in vederea organizarii procedurilor de achizitii publice pe baza caietelor de sarcini primite din partea compartimentelor, conform cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice;
 • Redacteaza in colaborare cu Serviciul Juridic contractele de achizitie publica ( in cel putin doua exemplare);
 • Respecta principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea, asumarea raspunderii;
 • Propune spre aprobare Primarului componenta comisiilor de evaluare a ofertelor;
 • Elaboreaza declaratiile privind confidentialitatea si conflictul de interese ale membrilor comisiilor de evaluare;
 • Constituie si pastreaza dosarul de achizitie publica;
 • Colaboreaza cu serviciile, birourile si compartimentele de specialitate din aparatul propriu si cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Buzau precum si cu alte institutii;
 • Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei municipiului Buzau;
 • Initiaza proiecte de hotarari ale Consiliului Local al municipiului Buzau privind incheierea de protocoale/conventii pentru finantarea si/sau realizarea de investitii si pentru aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de investitii ale Primariei municipiului Buzau si institutiilor subordonate acesteia;
 • Asigura intocmirea raportului anual privind achizitiile publice, precum si raportari si situatii solicitate de organele abilitate;
 • Membrii Serviciului fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • Colaboreaza cu dirigintii de santier la urmarirea si verificarea lucrarilor de investitii;
 • Intocmeste dari de seama statistice cu privire la realizarea investitiilor;
 • Pentru obiectivele de investitii si/sau altele asimilate acestora, ale ordonatorilor secundari de credite (servicii publice descentralizate, regii sau societati comerciale din subordinea Consiliului Local, alte institutii finantate din bugetul local), serviciul centralizeaza propunerile acestora pentru promovarea si cuprinderea lor in cadrul listelor de investitii;
 • Asigura intocmirea si arhivarea dosarelor de achizitii publice si a tuturor documentelor legate de activitatea serviciului;
 • Colaboreaza cu alte institutii si autoritati publice din tara sau din afara tarii;
 • Indeplineste orice alte atributii date de catre Primar, care, prin natura lor, sunt de competenta sau se incadreaza in obiectul si atributiile serviciului.

pagina editata la data de iul. 12, 2023 @ 14:04

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading