PROGRAMĂRI ONLINE EVIDENȚA PERSOANELOR

PROGRAMARE ONLINE CĂSĂTORII
Programează-ți online căsătoria civilă

PROGRAMARE ONLINE ÎNREGISTRARE NOU-NĂSCUȚI

Programare certificat de naștere nou-născuți

PROGRAMARE ONLINE TRANSCRIERI ACTE DE NAȘTERE

Programează-te pentru transcriere acte de stare civilă/redobândire cetățenie română

PROGRAMARE ONLINE EVIDENȚA PERSOANELOR

Doar orele marcate cu VERDE sunt disponibile!

STAREA CIVILĂ

Compartiment Stare Civilă

Director executiv – Toma Elena Camelia

Inspector – Coroian Doru-Catalin
Inspector – Glevesanu Smaranda
Inspector – Oprea Gabriela Monica
Inspector – Dinu Emilian Bebe
Inspector – Zahiu Ionela
Inspector – Toma Alexandra
Consilier Juridic – Stoica-Chiculescu Roberta-Andreea

Adresa: Mun. Buzău, Bulevardul Unirii, nr. 114 – 118, bl. 8F – 8G – 8H

Telefon:  0238/725 810

Fax: 0238/712307

Email : starea.civila@primariabuzau.ro

Program de lucru cu publicul

Zi Interval
Luni 10:00-12:00 – Primiri

14:00-16:00 – Eliberări

Marţi 10:00-12:00 – Primiri

14:00-16:00 – Eliberări

Miercuri 10:00-12:00 – Primiri

14:00-16:00 – Eliberări

Joi 10:00-12:00 – Primiri

14:00-16:00 – Eliberări

Vineri 9:00-12:00 – Primiri și  Eliberări

Program anexa 24:

Luni – Joi, între orele: 10:00 – 12:00

Program special

PRIMIRI ACTE PRIVIND TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ, PENTRU PERSOANELE CARE AU REDOBÂNDIT SAU CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂȚENIA ROMÂNĂ ÎN TEMEIUL ART. 10 ȘI 11 DIN LEGEA NR.21/1991 ȘI NU AU AVUT NICIODATĂ DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA.

Se primesc un număr maxim de 10 dosare ( NU PERSOANE ).

Zi Interval
Marţi 10:00-12:00
Joi 10:00-12:00

ELIBERĂRI CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ TRANSCRISE

Zi Interval
Luni 14:00-16:00
Marţi 14:00-16:00
Miercuri 14:00-16:00
Joi 14:00-16:00

Regulament privind activitatea de transcriere a certificatelor / extraselor de stare civilă, pentru persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr.21/1991 și nu au avut niciodată domiciliul în România.

În programul de după amiază au prioritate persoanele care au fost programate pentru ridicarea documentelor

Program anexa 24: Luni – Joi, între orele: 10:00 – 12:00

Director executiv – Toma Elena Camelia

Miercuri: 12.00 – 14.00
Joi: 11.00 – 13.00

ACTE DE IDENTITATE

Serviciul Evidența Persoanelor

Director executiv – Toma Elena Camelia

Inspector – Moise Alexandru
Inspector – Șendruc Roxana
Inspector – Moise Georgeta-Silvia
Inspector – Nita Rodica-Iuliana
Inspector – Ciresaru Carmen Crenguta
Inspector – Cristea Petre
Inspector – Chiricuta Lenuta
Inspector – Dumitrescu Cosmin Mihail
Referent – Balan Carmen
Inspector – Preotu Mihaela
Consilier – Murguleț Olivia

Compartiment Ghiseu Unic

Inspector – Barbu Petruta
Inspector – Petcu Cristinel-Nicusor
Inspector – Plesa Danut
Inspector – Popa Cristina
Inspector – Lupsa Daniela
Inspector – Vâjiac Mariana
Inspector – Balan Asineta

Adresa: Mun. Buzău, Piața Teatrului, nr. 1 (fostul Bazar)

Telefon:  0238 712 317

Fax: 0338 408 104

Email : evidenta.persoanelor@primariabuzau.ro

Primiri documente:

luni: 8:30 – 16:30
marţi: 8:30 – 16:30
miercuri: 8:30 – 12:30      14:30 – 18:30
joi: 8:30 – 16:30
vineri: 8:30- 13:00

Eliberări documente:

luni: 8:30 – 16:30
marţi: 8:30 -16:30
miercuri: 8:30 – 18:30
joi: 8:30 – 16:30
vineri: 8:30 – 14:00

Director executiv – Toma Elena Camelia

Miercuri: 12.00 – 14.00
Joi: 11.00 – 13.00

ANUNȚ

Dispozițiile art.321 alin.(1) din Codul civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că aceasta este “locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii”.
Conform prevederilor art.321 alin.(2) din Codul civil: “Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului”.
Art.322 alin.(1) din același act normativ stabilește că “Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia”.
De asemenea, potrivit dispozițiilor art.322 alin.(4) și (5) din Codul civil:
– “Soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoștință despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial;
– În lipsa notării locuinței familiei în cartea funciară, soțul care nu și-a dat consimțământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soț, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuință a familiei”.
În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus precizăm că, obligativitatea de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei revine găzduitorului.
Găzduitorul trebuie să aibe în vedere faptul că este necesar consimțământul scris al celuilalt soț, în situația în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei.
Drept urmare, în cazul în care găzduitorul declară verbal că imobilul a fost înscris în cartea funciară ca locuință a familiei, funcționarul de evidență a persoanelor va prelua consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (ex.: extrasul de carte funciară).

ANUNȚ

În atenția persoanelor al cărui act de identitate a expirat sau urmează să expire

În conformitate cu prevederile legale, titularul actului de identitate este obligat să solicite schimbarea acestuia cu 15 zile înainte de expirare, dar nu mai mult de 180 de zile. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform O.U.G. nr. 97/2005 republicată.

Pentru evitarea sancționării precum și a aglomerației, persoana interesată poate opta pentru o programare on-line accesând site-ul https://primariabuzau.ro/

Site-ul conține și informațiile privind documentele necesare și programul de lucru.

ANUNȚ:
În vederea depunerii documentelor, puteți opta pentru o programare on-line,
accesând site-ul https://primariabuzau.ro, sau
cu bon de ordine,
obținut de la aparatul instalat în sediul direcției, în limita bonurilor disponibile pentru ziua în
care vă prezentați.

Loading