CARTEA DE IDENTITATE

Eliberarea actelor de identitate (Buletin)

La împlinirea vârstei de 14 ani

La expirarea termenului de valabilitate

La deteriorarea sau distrugerea celui anterior

La pierderea sau furtul celui anterior

Cu ocazia modificării ori schimbării numelui

Pe motiv de schimbare a fizionomiei

La schimbarea domiciliului

La schimbarea denumirii străzii ori schimbarea renumerotării imobilelor

La dobândire/redobândire cetăţenie română

Ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

Loading