CĂSĂTORII

PROGRAMARE ONLINE CĂSĂTORII

Programează-ți online căsătoria civilă!

INFORMAȚII UTILE

Director executiv – Toma Elena Camelia

Inspector – Coroian Doru-Catalin
Inspector – Glevesanu Smaranda
Inspector – Oprea Gabriela Monica
Inspector – Dinu Emilian Bebe
Consilier Juridic – Stoica-Chiculescu Roberta-Andreea

Adresa: Mun. Buzău, bd. Unirii, nr 301A, Galleria Mall, etaj 1

Telefon/Fax:  0238 712 317

Email : evidenta.persoanelor@primariabuzau.ro

Primiri documente:

luni: 8:30 – 16:30
marţi: 8:30 – 16:30
miercuri: 8:30 – 12:30      14:30 – 18:30
joi: 8:30 – 16:30
vineri: 8:30- 13:00

Eliberări documente:

luni: 8:30 – 16:30
marţi: 8:30 -16:30
miercuri: 8:30 – 18:30
joi: 8:30 – 16:30
vineri: 8:30 – 14:00

Director executiv – TOMA ELENA CAMELIA
Miercuri: 12.00 – 14.00

Şef serviciu – RADU ROXELANA
Joi: 11.00 – 13.00

Aceasta se face în baza declaraţiei de căsătorie dată în scris în faţa ofiţerului de stare civilă şi care trebuie să cuprindă:

● dorinţa de a se căsători

● faptul că cei care vor să se căsătorească au luat cunoştinţă reciprocă de starea sănătaţii lor şi de condiţiile prevăzute în Codul familiei

● ce nume de familie vor purta în timpul căsătoriei

Sunt necesare:

● actul de identitate

● certificatul de naştere, în original şi în copie

● certificatul medical privind starea sănătaţii; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate ● sau nu se poate căsători

● acte în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul)

    • certificatul de deces al fostului soţ
    • certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat in perioada anilor 1951 – 1960)
    • certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei
    • sentinţa de divorţ ramasă definitivă şi irevocabilă
    • aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean pentru încuviinţarea căsătoriei (în cazul femeii care nu a împlinit 16 ani, dar care are vârsta de 15 ani împliniţi)

Acte necesare:

● paşaportul;

● adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la locul de domiciliu (Primărie) – tradusă şi legalizată la un notar public român;

● certificat de naştere în original şi copie;

● dovada eliberată de misiunea diplomatică sau oficiile consulare (din România) ale ţărilor a căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei;

● certificate prenupţiale;

● declaraţia notarială (dată la un notar public român), care trebuie să cuprindă datele de stare civilă, domiciliul, naţionalitatea, cetăţenia, starea civilă.

Eliberarea se face la cerere

Cererea pentru solicitarea unui nou certificat de stare civilă se depune de către solicitant la primăria unde a fost înregistrată naşterea, căsătoria sau decesul, menţionând împrejurările în care acestea au dispărut, au fost distruse, pierdute etc.

Pentru eliberare sunt două situaţii:

● situaţia în care solicitantul domiciliază sau are reşedinţa în localitatea a cărei primărie deţine actele de stare civilă ale solicitantului. În acest caz se respectă condiţiile conform procedurii.

● situaţia în care solicitantul domiciliază sau are reşedinţa în altă localitate a cărei primărie nu deţine actele sale de stare civilă. În acest caz solicitantul poate depune cererea la primăria localităţii în care domiciliază urmând ca ofiţerul de stare civilă să facă demersurile necesare obţinerii certificatului.

Privind persoanele îndreptăţite să solicite eliberarea certificatelor de stare civilă:

● certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului, pe bază de buletin de identitate, adeverinţă temporară sau paşaport (pentru minorii care nu posedă buletin de identitate, precum şi pentru cei puşi sub inierdicţie, certificatul de naştere, se eliberează părintelui sau reprezentantului legal;

● certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi, iar pentru motive întemeiate, ambilor soţi;

● certificatul de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite, care justifică motivele pentru care le solicită, respectiv soţul supravieţuitor, fiului sau fiicei persoanei decedate;

● în cazuri deosebite (persoane grav bolnave netransportabile, internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială etc.) se eliberează certificate de naştere sau de căsătorie şi altor persoane, cu aprobarea primarului. Persoanele cu domiciliul sau cu reşedinta în străinătate, a căror naştere şi/sau căsătorie a fost înregistrată în România, pot solicita eliberarea certificatului de naştere/căsătorie şi prin împuternicit cu procură specială.

Toate certificatele se eliberează pe baza buletinului de identitate a solicitantului.