FORMULARE

Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.

In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.

Anunț

Cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului

FORMULARE PENTRU  EVIDENŢA  PERSOANELOR

● Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa 1) – Descarcă
● Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (anexa 3) – Descarcă
● Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (anexa 2) – Descarcă
● Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (anexa 4) – Descarcă
● Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului (anexa 5) – Descarcă
● Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar (anexa 6) – Descarcă
● Declaratie solicitant conform art. 28, lit. c) din O.U.G. nr.95/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (anexa 7) – Descarcă

FORMULARE PENTRU STARE CIVILĂ

● Cerere DUPLICAT certificat naştere – Descarcă
● Cerere DUPLICAT certificat căsătorie – Descarcă
● Declarație de căsătorie – Descarcă
● Cerere DUPLICAT deces – Descarcă
● Cerere Dovada Stării civile ( anexa 9 ) – Descarcă
● Cerere înregistrare divorţ administrativ – Descarcă
● Declaraţie stăruinţă divorţ administrativ ( anexa 64 ) – Descarcă
● Cerere extras multilingv de pe actul de naştere – Descarcă
● Cerere extras multilingv de pe actul de căsătorie – Descarcă
● Cerere extras multilingv de pe actul de deces – Descarcă
● Cerere eliberare livret de familie – Descarcă
● Cerere transcriere certificat/extras  de naştere, căsătorie, deces + Declaraţie că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit ( anexa35 ) – Descarcă
● Cerere pentru eliberare certificat de naştere în baza unei sentinţe civile – Descarcă
● Declaraţie de domiciliu copil – Descarcă
● Cerere pentru înregistrarea tardivă a naşterii- Descarcă
● Declaraţia de recunoaştere şi purtare nume- Descarcă
● Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24) – Descarcă

Atenţie! Pentru a vizualiza formularele în format PDF, aveţi nevoie de Adobe Reader versiunea 7 sau mai mare. Instalează ultima versiune de Adobe Reader.

Loading