Temei legal
 • Art. 14^2, alin.(1) potrivit Legii nr. 119 din 16.10.1996, republicată, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările si completările ulterioare;
 • Art. 31 şi următoarele din H.G. 64/2011, pentru aprobarea Motodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu mofificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.255/2024 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

Situaţii şi acte necesare  

După împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut de lege, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al D.J.E.P. Buzău

Cererea privind înregistrarea naşterii după împlinirea termenului de 30 de zile se depune, fie la S.P.C.L.E.P./primăria competentă să înregistreze naşterea, fie la S.P.C.L.E.P./ primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinţi/persoana majoră neînregistrată, respectiv sediul instituţia interesată.

-Înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • dacă nu există certificat medical constatator al naşterii este necesară expertiza medico-legală cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi, şi sexul persoanei – expertiza se solicită de către ofiţerul de stare civilă, după depunerea cererii şi a documentelor;
 • actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă este cazul în original;
 • certificatul de naştere al mamei / certificatele de naştere ale părinţilor copilului şi actul de identitate al tatălui, în original, în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, dacă părinţii poartă nume de familie diferit;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei

-Înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • dacă nu există certificat medical constatator al naşterii este necesară expertiza medico-legală cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi, şi sexul persoanei – expertiza se solicită de către ofiţerul de stare civilă, după depunerea cererii şi a documentelor;
 • actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă este cazul în original;
 • certificatul de naştere al mamei / certificatele de naştere ale părinţilor copilului şi actul de identitate al tatălui, în original, în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, dacă părinţii poartă nume de familie diferit;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei
 • declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată şi, după caz, a părinţilor sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 20, respectiv în anexa nr. 21 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011 cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia se dă în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă.
 • se anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm

-Înregistrarea tardivă a naşterii persoanei majore

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • dacă nu există certificat medical constatator al naşterii este necesară expertiza medico-legală cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi, şi sexul persoanei – expertiza se solicită de către ofiţerul de stare civilă, după depunerea cererii şi a documentelor;
 • actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă este cazul în original;
 • certificatul de naştere al mamei / certificatele de naştere ale părinţilor copilului şi actul de identitate al tatălui, în original, în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, dacă părinţii poartă nume de familie diferit;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei
 • cererea scrisă a declarantului;
 • declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20, dată în faţa ofiţerului de stare civilă / personalului cu atribuţii de stare civilă;
 • se anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm
 • declaraţia a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, dată în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă;

în toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea tardivă a naşterii sale, aceasta dă o declaraţie, potrivit anexei 21^2, în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naştere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Locul înregistrării,
Date de contact,
Program de lucru

Locul

 • înregistrarea naşterii, în mun. Buzău

Adresa şi date de contact

 • Adresa: Mun. Buzău, Bulevardul Unirii, nr. 114 – 118, bl. 8F – 8G – 8H
 • Telefon: 0238/725810
 • Fax: 0238/712307
 • Adresa de email: starea.civila@primariabuzau.ro

Program de lucru cu publicul

Zi Interval
Luni 10:00-12:00 – Primiri

14:00-16:00 – Eliberări

Marţi 10:00-12:00 – Primiri

14:00-16:00 – Eliberări

Miercuri 10:00-12:00 – – Primiri

14:00-16:00 – Eliberări

Joi 10:00-12:00 – Primiri

14:00-16:00 – Eliberări

Vineri
9:00-12:00 –Primiri și  Eliberări

, cu excepţia sărbătorilor legale.

Loading