Alegeţi data când doriţi să depuneţi cererea pentru eliberarea certificatului de naştere:
Mai 2021 
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sa
Du
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

* certificatele de naştere duplicat sunt certificatele eliberate în cazul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.

* dacă naşterea este înregistrată la Primaria municipiului Buzău, certificatul de stare civilă se eliberează pe loc conform programării.

* dacă naşterea este înregistrată în altă localitate din ţară, certificatul de stare civilă este solicitat de către serviciul nostru prin poştă şi va fi eliberat la momentul transmiterii acestuia de către primăria care a înregistrat actul. (în mod uzual până la 30 zile).

* pentru eliberarea certificatului de naştere nu se percepe nici o taxă.

ATENŢIE !

Vă facem cunoscut că în conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) lit. j) şi alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, pierderea sau deterioarea certificatelor de stare civilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei.

Certificatele de stare civilă se eliberează la cerere, persoanei îndreptăţite, personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată de un notar public, sau prin avocat împuternicit, în care se va menţiona în mod expres „pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces,‟ după caz.

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ – teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la domiciliul sau reşedinţa petiţionarului.

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat. Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus.

Certificatul de naştere se elibereazã titularului actului, reprezentantului legal sau persoanei împuternicite cu procură specială autentificată sau prin avocat împuternicit. Pentru cerere duplicat certificat de naştere,

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi precum şi persoanei împuternicite cu procură specială autentificată sau prin avocat împuternicit. Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se poate elibera certificat de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare. Pentru cerere duplicat certificat de căsătorie.

Certificatul de deces se elibereazã membrilor familiei, altor persoane îndreptăţite sau persoanei împuternicite cu procură specială autentificată sau prin avocat împuternicit. Pentru cerere duplicat certificat de deces.

Certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie, deces) duplicat se eliberează din Mun. Buzău, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 11 bl. 11D

  • Minorilor cu vârsta sub 14 ani şi minorilor cu vârsta peste 14 ani care nu au avut niciodată act de identitate, li se eliberează certificatul de naştere la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal.
  • Minorii cu vârsta de peste 14 ani, titulari ai actului de identitate vor solicita eliberarea certificatului de naştere în nume propriu.
  • Pentru persoanele de peste 18 ani, care posedă acte de identitate, certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială autentificată sau prin avocat împuternicit.
  • Persoanelor puse sub interdicţie li se eliberează certificatul de naştere la cererea reprezentantului legal.
  • Cetăţenilor români cu domiciliul în România li se eliberează la cerere certificatul de stare civilă în baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie).
  • Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate (C.R.D.S.) şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se eliberează certificate pe baza paşaportului; dacă paşaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care acesta este înscris în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza acestor verificări şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie.
  • Cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie care au domiciliul pe teritoriul României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează certificate de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români.

În situaţia în care titularul certificatului de stare civilă are actul de identitate expirat şi S.P.C.L.E.P. –.ul competent pentru eliberarea acestuia este cel care are în păstrare actul de stare civilă, acesta va depune cererea atât pentru obţinerea certificatului de stare civilă cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P.

Loading