În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU – IALOMIȚA cu sediul în Mun. Buzău, str. Bucegi, nr. 20bis, jud. Buzău a demarat etapa privind elaborarea propunerilor privind Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SEDIU S.G.A. BUZĂU“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, Șos. Brăilei, numărul cadastral 52957.

Anunț public

1. Memoriu general

2. Regulament Local de Urbanism

3. Încadrare în teritoriu

4. Reglementări urbanistice

5. Posibilități de mobilare urbanistică

Loading