În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU – IALOMIȚA cu sediul în Mun. Buzău, str. Bucegi, nr. 20bis, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SEDIU S.G.A. BUZĂU“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, Șos. Brăilei, numărul cadastral 52957.

Descarcă anunț public

PUZ SGA BUZĂU Memoriu tehnic explicativ – Studiu de Oportunitate

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U0a – Încadrare în teritoriu

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U0b – Încadrare în PUG

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U1a – Plan topografic zona de studiu PUZ

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U1b – Situația existentă zonificare

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U1c – Situația existentă utilizarea terenurilor

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U2 – Situația propusă

Răspuns adresă nr.16529 din 02.02.2023

Loading