În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, Biserica Penticostală Betleem Buzău, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE P+M ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI BISERICI PENTICOSTALE BETLEEM BUZĂU“ în intravilanul mun. Buzău, str. Mesteacănului, nr. 10 LOT 2, număr cadastral 72932

Descarcă anunț public

Descarcă Imagini locație

Descarcă Memoriu

Descarcă Plan încadrare în teritoriu

Descarcă Plan situație existentă

Descarcă Plan situația propusă

Descarcă Plan situație – mobilare

Descarcă Plan unități teritoriale de referință

Loading