În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoștință că cetățenii MUSATOIU ION și MUSATOIU PAUNA au demarat etapa privind intenția de elaborare a Panului Urbanistic Zonal pentru „DESCHIDERE EXPLOATARE BALAST” pentru imobilul situat în intravilanul Municipiului Buzău, T37, P654, NC 4583, CF 74219.

Anunț public

A1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

A2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

A3. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

A4. MOBILARE – LUCRĂRI EXPLOATARE

A5. MOBILARE – POST EXPLOATARE

A7. PROFILURI STRADALE

Reluare anunț public

Răspuns observații public

Loading