În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că CNAIR – DRDP BUZĂU cu sediul în Mun. Buzău, str. Independenței, nr. 63, jud. Buzău a demarat etapa privind elaborarea propunerilor pentru documentația Planului Urbanistic Zonal “AUTORIZARE CONSTRUIRE SEDIU DRDP-BUZAU (SPAȚII BIROURI)” pentru imobilul situat în intravilanul Municipiului Buzău, Bulevardul Gării, N.C. 68040.

Răspuns nr. 182334/20.10.2023

Descarcă anunț

Memoriu PUZ

Reglementări urbanistice PUZ

Răspuns la adresa nr. 173163 din 06.10.2023

Loading