În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, proprietarii terenurilor cu numerele cadastrale 63689, 63690, 63691, 63692, 63693, 63694, 63695, 63696, 63697, 63698, 63699, 63700, 66001, 66000, 63703, 72546, 72547, 63705, 63706, au demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1, S+P+2 ÎN U.T.R. 20, LA VEST DE PARCUL TINERETULUI, MUNICIPIUL BUZĂU“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 32

Descarcă anunț public

Parte scrisă

Parte desenată

Loading