În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. AMA FORTUNA SPORTS S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, bd. 1 decembrie 1918, bl. 6D, et. 1, ap. 7, jud. Buzău, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE ȘI DEPOZITARE“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 41, parcela 722/1 LOT 2, număr cadastral 71709

Descarcă anunț public

Memoriu tehnic

Reglementari urbanistice propuse

Situatia existenta

Loading