În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. ARGHIR PRODEX S.R.L., a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE BIROURI, LOCUINȚĂ DE SERVICIU, SPAȚIU COMERCIAL MATERIALE DE CONSTRUCȚII + DEPOZIT, DOUĂ TERENURI DE TENIS, ÎMPREJMUIRE“ în intravilanul mun. Buzau, tarlaua 30, arcela 267, număr cadastral 56831.

Descarcă anunț public

1. Memoriu tenhic

2. Plan de situație

3. Reglementări urbanistice

Loading