În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. BUSINESS CENTER EPG S.R.L., a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCAJE SUBTERANE ȘI SUPRATERANE S2+S1+P+10E, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER“ în intravilanul mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, numere cadastrale 56863, 59200, 72394, 72395, 59429

Descarcă anunț public

REGLEMENTĂRI URBANISTICE- Planșe fără situația existentă

SITUAȚIE EXISTENTĂ 

1. SITUAȚIE EXISTENTĂ 

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

1. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

REȚELE EDILITARE

REGIM JURIDIC

CIRCULAȚII

MOBILARE URBANISTICĂ

STUDIU OPORTUNITATE

REGULAMENT LOCAL

Loading