În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. DASHA ONLINE S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, str. Unirii, bl.14K, et.2, ap.3, jud. Buzău, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL CU DEPOZITARE“ în intravilanul mun. Buzău, Șoseaua Nordului, nr. 15, număr cadastral 67464.

Descarcă anunț public

2. MEMORIU INIȚIERE PUZ

3. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

4. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

5. REGLEMENTĂRI URBANISTICE ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

6. CONCEPT PROPUS ECHIPARE EDILITARĂ MOBILARE URBANISTICĂ

Loading