În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. ENERGY BEAM SOLUTIONS S.R.L., a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 5MW, TARLA 43, NC 72923, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD ELECTRIC LA S.E.N.“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 43, parcela 739, număr cadastral 72923

Descarcă anunț public

Descarcă plan de amplasament

Descarcă încadrare în UTR

Descarcă situația existentă – încadrare la nivel zonal

Descarcă Reglementări urbanistice 1

Descarcă Reglementări urbanistice 2

Descarcă Mobilare urbanaă

Descarcă Memoriu

Loading