În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. GIO TECH S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, str. Unirii, bl. 13B, ap. 7, jud. Buzău, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE SPAȚIU BIROURI ȘI ANEXĂ DEPOZITARE“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 40, parcela 715, număr cadastral 72609.

Descarcă anunț public

Memoriu și regulament

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

U01 ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

U02 REGLEMENTĂRI URBANISTICE ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

U03 REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARĂ

U04 REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR

U05 MOBILARE URBANISTICĂ

Loading