În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. GIO TECH S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, str. Unirii, bl. 13B, ap. 7, jud. Buzău, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE SPAȚIU BIROURI ȘI ANEXĂ DEPOZITARE“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 40, parcela 715, număr cadastral 72609

Descarcă anunț public

MEMORIU AVIZ DE OPORTUNITATE

PARTE DESENATĂ AVIZ OPORTUNITATE

Loading