În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. IB VOGT CHARLIE S.R.L., a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PERNTRU CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE, ÎMPREJMUIRE“ în extravilanul mun. Buzău, tarlaua 1, parcela 5, număr cadastral 64952

Descarcă anunț public

Memoriu

PUZ Încadrare satelit

Încadrare PUG

Analiză PUZ existent

PUZ Reglementare urbanistică

PUZ Regim juridic

PUZ Mobilare

Loading