În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. MATIAS AGRINVEST S.R.L., cu sediul social în Sat Câmpeni, Comuna Amaru, nr. 107, jud. Buzău, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE ZONĂ PRODUCȚIE ȘI PARC PANOURI FOTOVOLTAICE“ în extravilanul mun. Buzău, tarlaua 48, parcela 805, cu propunere introducere în intravilan a terenului generator P.U.Z. cu număr cadastral 70882

Descarcă anunț public

A1. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

A2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

A3. REGLEMENTĂRI

Memoriu

 

Loading