În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. SOUFFLET MALT ROMANIA S.R.L., a demarat etapa de elaborare a propunerilor pentru Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE AMPLASARE SISTEM FOTOVOLTAIC“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 37, parcela 682/1, număr cadastral 53279.

Anunț public ETAPA II

1.0 PLAN DE AMPLASAMENT

4.0 ÎNCADRARE LA NIVEL ZONAL

7.0 REGLEMENTĂRI URBANISTICE TERMEN SCURT

A. MEMORIU PUZ

Loading