În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. SOUFFLET MALT ROMANIA S.R.L., a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE AMPLASARE SISTEM FOTOVOLTAIC“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 37, parcela 682/1, număr cadastral 53279

Descarcă anunț public

Partea scrisă

Partea desenată

Loading