În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. TECNOSERVICE DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul în Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, Strada Pădurii, nr. 54, parter, camera nr. 8, jud. Ilfov, a demarat etapa elaborării propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal „AUTORIZARE CONSTRUIRE HALE PENTRU DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE NEPERICULOASE ȘI HALE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ“ pentru imobilul situat în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 41, parcela 717, N.C. 67177.

Anunț public

Plan Urbanistic General

Răspuns nr. 84.829/08.05.2024

Loading