În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. TECNOSERVICE DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul în Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, Strada Pădurii, nr. 54, parter, camera nr. 8, jud. Ilfov a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE HALE PENTRU DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE NEPERICULOASE ȘI HALE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ“ pentru imobilul situat în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 41, parcela 717, N.C. 67177.

Descarcă anunț

Memoriu PUZ

U1 Încadrare în teritoriu

U2 Încadrare în PUG

U3 Analiză situație existentă

U4 Rețele Edilitare

U5 Regim Juridic

U6 Reglementări zonificări

U7 Reglementări UTR

U8 Reglementări ilustrări

Răspuns la adresa nr. 56988/10.04.2023

Răspuns la adresa nr. 69626/27.04.2023

Loading