În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul social în Mun. București, sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 43, corp A, etaj 2, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE – DEPOZITARE BERE ȘI CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ“ în intravilanul mun. Buzău, Șoseaua Nordului, nr. 70, tarlaua 26, parcela 186, număr cadastral 73266.

Descarcă anunț public

0. Foaie de capăt

1. Studiu oportunitate

2. Încadrare în teritoriu

3. Plan situație existentă

4. Plan reglementări urbanistice

5. Plan posibilități de mobilare

Loading