În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „P.U.Z. TARLAUA 19 (ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE N-V A MUNICIPIULUI BUZĂU, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, CONSTRUCȚII COMERCIALE, ALTE CATEGORII INSTITUȚII PUBLICE SAU SERVICII)“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 19

Descarcă anunț public

Descarcă plan de amplasament

Descarcă încadrare macro

Descarcă încadrare documentații aprobate

Descarcă încadrare în P.U.G.

Descarcă situația existentă reală

Descarcă situația existentă reglementată

Descarcă reglementări urbanistice

Descarcă memoriu

Loading