În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „P.U.Z. ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A PEISAJULUI CULTURAL, NATURAL, CONSTRUIT ȘI PROTEJAREA ARHITECTURAL-URBANISTICĂ A ZONEI ADICENTE GRAJDURILOR FOSTEI HERGHELII MARGHILOMAN, MUN. BUZĂU“ în intravilanul mun. Buzău, str. Plantelor, nr. 8B

Descarcă anunț public

Descarcă plan de amplasament

Descarcă încadrare în P.U.G.

Descarcă încadrare U.T.R.

Descarcă încadrare în U.T.R. – ANEXA

Descarcă încadrare ortofoto zonal

Descarcă situație existentă reală

Descarcă situație existentă reglementată

Descarcă reglementări urbanistice

Descarcă memoriu

Descarcă anunț public

Răspuns pentru cetățeni

Loading